م‍ی‍ان‍ه‌: پ‍ی‍رام‍ون‌، ج‍غ‍راف‍ی‍ا، ت‍اری‍خ‌، آث‍ار ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌، اطلاع‍ات‌ آب‍ادی‌ه‍ا، م‍ردم‍ش‍ن‍اس‍ی‌، م‍ش‍اه‍ی‍ر، اق‍ت‍ص‍اد، م‍دن‍ی‍ت‌، آم‍وزش‌، ف‍ره‍ن‍گ‌ و ادب‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ی‍ان‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ائ‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌، ۱۳۵۲ -
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ی‍ان‍ه‌: پ‍ی‍رام‍ون‌، ج‍غ‍راف‍ی‍ا، ت‍اری‍خ‌، آث‍ار ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌، اطلاع‍ات‌ آب‍ادی‌ه‍ا، م‍ردم‍ش‍ن‍اس‍ی‌، م‍ش‍اه‍ی‍ر، اق‍ت‍ص‍اد، م‍دن‍ی‍ت‌، آم‍وزش‌، ف‍ره‍ن‍گ‌ و ادب‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ی‍ان‍ه‌/ تالیف‌ م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ن‍ائ‍ب‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ج‍ه‍ان‌ ج‍ام‌ ج‍م‌ ‏‫، ۱۳۸۴.‬
‏مشخصات ظاهری : [۲۹۴] ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍ق‍ش‍ه‌.
‏شابک : ‏‫‏‏۲۵۰۰۰ ریال‏‫‬‭964-8625-16-6:
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Miyaneh‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۹۳ - ۲۹۴].
‏موضوع : م‍ی‍ان‍ه‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌.
م‍ی‍ان‍ه‌ -- ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌.
آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌ -- م‍ی‍ان‍ه‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۲۱۲۱‭‬/ی۳‏‫‭ن۲ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۳۲۵۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۹۸۹۰
 
   آدرس ثابت  م‍ی‍ان‍ه‌: پ‍ی‍رام‍ون‌، ج‍غ‍راف‍ی‍ا، ت‍اری‍خ‌، آث‍ار ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌، اطلاع‍ات‌ آب‍ادی‌ه‍ا، م‍ردم‍ش‍ن‍اس‍ی‌، م‍ش‍اه‍ی‍ر، اق‍ت‍ص‍اد، م‍دن‍ی‍ت‌، آم‍وزش‌، ف‍ره‍ن‍گ‌ و ادب‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ی‍ان‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۱۱۶۶ ‬
‪ ۶۳-۳۱۱۶۶ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۳۱۴۴۱ ‬
‪ ۲۱۳۳۷۳۸ ‬
۳
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۳۱۴۴۲ ‬
‪ ۶۵۲۷۴۰ ‬
۲
۱۳۸۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login