ب‍ی‍ا ب‍روی‍م‌ خ‍ان‍ه‌ خ‍رس‌ ک‍وچ‍ول‍و
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : وادل، مارتین، ۱۹۴۱ - م
Waddell, Martin
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ی‍ا ب‍روی‍م‌ خ‍ان‍ه‌ خ‍رس‌ ک‍وچ‍ول‍و/ م‍ارت‍ی‍ن‌ وادل‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ رض‍ی‌ ه‍ی‍رم‍ن‍دی‌ (خ‍دادادی‌)؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر ب‍ارب‍ارا ف‍رت‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اف‍ق‌، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ف‍ن‍دق‌‏‫‏، ۱۳۹۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۳۲ ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌).؛۱۷×۲۰س‌م.
‏فروست : ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ خ‍رس‌ ک‍وچ‍ول‍و و خ‍رس‌ ب‍زرگ‌‏‫؛ ۴
‏شابک : ‏‫‏۵۰۰۰ریال: ‏‫‭‭‎964-369-049-0‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال (چاپ پنجم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ پنجم)
‏يادداشت : چاپ دوم:‌۱۳۸۴
‏يادداشت : چاپ پنجم
‏يادداشت : این کتاب در سالهای ۱۳۸۴-۱۳۹۹ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : چاپ دهم: ۱۴۰۰.
‏يادداشت : گروه سنی: ب.
‏موضوع : خرس‌ها -- داستان
داستان‌های حیوانات
‏شناسه افزوده : فرث، باربارا، تصویر‌گر
‏شناسه افزوده : Firth, Barbara
‏شناسه افزوده : ه‍ی‍رم‍ن‍دی‌، رض‍ی‌، ‏‫۱۳۲۶ - ‏، مترجم
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‮دا‬۵۹۹ /۷۴‏‫‬‭و۱۴۱ب۱۳۹۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۳۱۸۷۶
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فاپا
 
   آدرس ثابت  ب‍ی‍ا ب‍روی‍م‌ خ‍ان‍ه‌ خ‍رس‌ ک‍وچ‍ول‍و
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۷۷۴۸۶۴ ‬
‪ ۱۲-۳۶۰۶۲ ‬
۲
۱۳۸۳
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۷۷۴۸۶۵ ‬
‪ ۱۲-۳۶۰۶۱ ‬
۱
۱۳۸۳
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۸۶۵۲۹۳ ‬
‪ ۱۲-۱۶۲۲۲۱ ‬
۹
۱۳۸۴
۲
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۳۰۱۴۹۳ ‬
‪ ۱۲-۷۱۹۳۲ ‬
۳
۱۳۸۴
۲
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۳۸۸۲۸۱ ‬
‪ ۱۲-۱۶۲۰۹۴ ‬
۶
۱۳۸۸
۴
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۳۸۸۲۸۲ ‬
‪ ۱۲-۱۶۲۰۹۵ ‬
۷
۱۳۸۸
۴
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۴۰۸۹۶۴ ‬
‪ ۱۲-۷۰۶۴۳ ‬
۸
۱۳۸۹
۴
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۵۵۱۰۷۷ ‬
‪ ۱۲-۱۰۵۵۱۲ ‬
۴
۱۳۸۶
۳
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۵۵۱۰۷۸ ‬
‪ ۱۲-۱۰۵۵۱۱ ‬
۵
۱۳۸۶
۳
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۲
‪ ۲۰۴۵۶۴۹ ‬
‪ ۱۲-۲۴۱۲۰۰ ‬
۱۲
۱۳۹۴
۶
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۲۱۸۸۷۷۵ ‬
‪ ۱۲-۱۶۳۰۰۲ ‬
۱۰
۱۳۹۱
۵
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۲۱۸۸۷۷۶ ‬
‪ ۱۲-۱۶۳۰۰۱ ‬
۱۱
۱۳۹۱
۵
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۲
‪ ۲۹۹۴۴۹۰ ‬
‪ ۱۲-۲۸۱۸۱۷ ‬
۱۳
۱۳۹۶
۷
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۲
‪ ۳۴۹۶۴۱۶ ‬
‪ ۱۲-۳۲۸۴۹۰ ‬
۱۵
۱۴۰۰
۱۰
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login