ق‍ارا م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ۲
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌، اس‍ح‍اق‌ب‍ن‌ ج‍ب‍رئ‍ی‍ل‌، ق‌۷۳۵ - ۶۵۰
‏عنوان و نام پديدآور : ق‍ارا م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ۲/ ال‍ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اس‍ح‍ق‌ الاردب‍ی‍ل‍ی‌؛ اوخ‍وی‍ان‌ و چ‍اغ‍داش‍لا ش‍دی‍ران‌ م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ن‍ائ‍ب‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ن‍ائ‍ب‍ی‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۸۶
‏شابک : ‎964-06-4031-x‬۲۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ت‍رک‍ی‌
‏يادداشت : ن‍اش‍ر ک‍ت‍اب‌ ق‍ارا م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍دوی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دزاده‌ ص‍دی‍ق‌ را ج‍ل‍د اول‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ف‍رض‌ ک‍رده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌، اس‍ح‍اق‌ب‍ن‌ ج‍ب‍رئ‍ی‍ل‌، ق‌۷۳۵ - ۶۵۰
ت‍ص‍وف‌
ع‍ارف‍ان‌
‏شناسه افزوده : ن‍ائ‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌، ۱۳۵۲ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۷۹/۴‭/ص‌۷ص‌۷ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۹۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۷۵۹۲
 
   آدرس ثابت  ق‍ارا م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ۲
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login