رس‍ال‍ه‌ ک‍ون‍ول‌ (ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌، اس‍ح‍اق‌ب‍ن‌ ج‍ب‍رئ‍ی‍ل‌، ق‌۷۳۵ - ۶۵۰
‏عنوان قراردادی : [رس‍ال‍ه‌ ک‍ون‍ول‌. ف‍ارس‍ی‌]
‏عنوان و نام پديدآور : رس‍ال‍ه‌ ک‍ون‍ول‌ (ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌)/ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ از م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ن‍ائ‍ب‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ن‍ائ‍ب‍ی‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۰
‏فروست : (رس‍الات‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌۳)
‏شابک : ‎964-06-3958-3‬۳۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ارس‍ی‌ - ت‍رک‍ی‌.
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۴۰
‏عنوان دیگر : رس‍ال‍ه‌ ک‍ون‍ول‌. ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
‏شناسه افزوده : ن‍ائ‍ب‍ی‌ م‍ح‍م‍دص‍ادق‌، ۱۳۵۲، م‍ت‍رج‍م‌، -
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۶‭/ص‌۶۵ر۵۰۴۱ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۶۷۵۸
 
   آدرس ثابت  رس‍ال‍ه‌ ک‍ون‍ول‌ (ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌)
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login