آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ش‍اورز م‍ح‍م‍دی‌، ن‍س‍ت‍رن‌، - ۱۳۴۹
‏عنوان و نام پديدآور : آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ ن‍س‍ت‍رن‌ ک‍ش‍اورز م‍ح‍م‍دی‌، ق‍دی‍ر ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : [۲۲۲] ص‌.م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار
‏شابک : ‎964-354-296-3‬۱۵۷۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-354-296-3‬۱۵۷۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Nastaran Keshavarz Mohammadi, Ghadir Hossieni: MCQS health education educational technology‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌، خ‍لاص‍ه‌ درس‌، پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ و پ‍اس‍خ‍ن‍ام‍ه‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ وی‍ژه‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. []۲۲۲
‏عنوان روی جلد : آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌، خ‍لاص‍ه‌ درس‌، پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ و پ‍اس‍خ‍ن‍ام‍ه‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ وی‍ژه‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌.
‏موضوع : آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
‏شناسه افزوده : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ق‍دی‍ر، . - ۱۳۴۸
‏رده بندی کنگره : RA۴۴۰/۵‭/ک‌۵آ۸
‏رده بندی دیویی : ۶۱۳/۰۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۹۷۵
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۹۷۷۰۷ ‬
‪ ۵۰۹۶۷۹ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login