م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ اخ‍ت‍ی‍ار در ت‍ف‍ک‍ر اس‍لام‍ی‌ و پ‍اس‍خ‌ م‍ع‍ت‍زل‍ه‌ ب‍ه‌ آن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍وع‍م‍ران‌
‏عنوان و نام پديدآور : م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ اخ‍ت‍ی‍ار در ت‍ف‍ک‍ر اس‍لام‍ی‌ و پ‍اس‍خ‌ م‍ع‍ت‍زل‍ه‌ ب‍ه‌ آن‌/ ب‍وع‍م‍ران‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ س‍ع‍ادت‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ده‌، ص‌ ۴۴۵
‏فروست : (ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ک‍لام‌۲۲)
‏شابک : ۳۰۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ۳۰۰۰۰ری‍ال‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Le probleme de la liberte humaine dans La pensee musulmane: solution Mu tazilite‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۲۵] - ۴۳۳؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ج‍ب‍ر و اخ‍ت‍ی‍ار
م‍ع‍ت‍زل‍ه‌
‏شناسه افزوده : س‍ع‍ادت‌ ، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۰۴ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۲۱۹/۶‏‫‬‮‭‭/ب‌۸۶م‌۵ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۴۶۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۲۰۶۵
 
   آدرس ثابت  م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ اخ‍ت‍ی‍ار در ت‍ف‍ک‍ر اس‍لام‍ی‌ و پ‍اس‍خ‌ م‍ع‍ت‍زل‍ه‌ ب‍ه‌ آن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۸۱۸۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۸۱۸۷ ‬
۴
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۱۸۵۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۱۸۵۷ ‬
۵
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۹۲۶۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۹۲۶۰ ‬
۷
۱
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۲۱۶ ‬
‪ ۹۰۰۰-۲۱۶ ‬
۳
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۱۳۲۹۶ ‬
‪ ۱۸۹۲۴۹۸ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۳۲۹۷ ‬
‪ ۴۲۴۹۵۸ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۸۶۹۴۵ ‬
‪ ۲۰۱۹۷۱۴ ‬
۸
۱۳۹۵
۲
 
مخزن مبادله و اهدا
‪ ۲۰۰۰۰۸۰۰۱ ‬
‪ ۲۰۰۰۰۸۰۰۱ ‬
۹
۱۳۸۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login