رس‍الات‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌: رس‍ال‍ه‌ ال‍ب‍وی‍وروق‌ (ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ت‍ن‌ ت‍رک‍ی‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌، اس‍ح‍اق‌ب‍ن‌ ج‍ب‍رئ‍ی‍ل‌، ق‌۷۳۵ - ۶۵۰
‏عنوان قراردادی : [ال‍ب‍وی‍وروق‌. ف‍ارس‍ی‌ - ت‍رک‍ی‌]
‏عنوان و نام پديدآور : رس‍الات‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌: رس‍ال‍ه‌ ال‍ب‍وی‍وروق‌ (ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ت‍ن‌ ت‍رک‍ی‌)/ ت‍رج‍م‍ه‌ از م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ن‍ائ‍ب‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۰۱
‏شابک : ‎964-06-1858-6‬۶۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ارس‍ی‌ - ت‍رک‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌ -- پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
آداب‌ طری‍ق‍ت‌
‏شناسه افزوده : ن‍ائ‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌، ۱۳۵۲ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۳/۲‭/ص‌۷ب‌۹۰۴۱ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۷۱۳۲
 
   آدرس ثابت  رس‍الات‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌: رس‍ال‍ه‌ ال‍ب‍وی‍وروق‌ (ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ت‍ن‌ ت‍رک‍ی‌)
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login