از م‍دی‍ن‍ه‌ ت‍ا م‍دی‍ن‍ه‌ : ح‍م‍اس‍ه‌ ک‍رب‍لا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اس‍دی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ن‌
‏عنوان و نام پديدآور : از م‍دی‍ن‍ه‌ ت‍ا م‍دی‍ن‍ه‌ : ح‍م‍اس‍ه‌ ک‍رب‍لا/ غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ اس‍دی‌ م‍لا م‍ح‍ل‍ه‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ج‍ام‌ ج‍وان‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۲۰
‏شابک : ‎964-6670-6-9‬۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6670-6-9‬۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ق‌۶۱
ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۶۱ - ۴ق‌. -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ع‍اش‍ورا -- م‍راث‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۶۱ - ۴ق‌. -- م‍راث‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BP۴۱/۵‭/‮ال‍ف‌‬۴۸‮ال‍ف‌‬۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۷۱۰
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  از م‍دی‍ن‍ه‌ ت‍ا م‍دی‍ن‍ه‌ : ح‍م‍اس‍ه‌ ک‍رب‍لا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۵۳۳۸ ‬
‪ ۲۵۶۸۰۸ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۸۵۳۳۹ ‬
‪ ۲۲۰۳۱۸۵ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login