از ت‍ول‍د ت‍ا پ‍ن‍ج‌ س‍ال‍گ‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ری‍دان‌، م‍ری‌ داروت‍ی‌
‎Sheridan, Mary Dorothy‬
‏عنوان و نام پديدآور : از ت‍ول‍د ت‍ا پ‍ن‍ج‌ س‍ال‍گ‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ری‌ داروت‍ی‌ ش‍ری‍دان‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍اه‍رخ‌ گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌، ن‍س‍ت‍رن‌ ک‍ش‍اورز م‍ح‍م‍دی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ۷۲ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌
‏شابک : ‎964-314-082-2‬۷۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-314-082-2‬۷۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر در س‍ال‌ ۱۳۷۷ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "راه‍ن‍م‍ای‌ رش‍د ک‍ودک‍ان‌ از ت‍ول‍د ت‍ا پ‍ن‍ج‌ س‍ال‍گ‍ی‌" ب‍ات‍رج‍م‍ه‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ زارع‍ی‌ زوارک‍ی‌ ت‍وس‍ط چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ن‍ی‍اد م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎From birth to five years: children's developmental progress‬.
‏عنوان دیگر : راه‍ن‍م‍ای‌ رش‍د ک‍ودک‍ان‌ از ت‍ول‍د ت‍ا پ‍ن‍ج‌ س‍ال‍گ‍ی‌
‏موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- رش‍د
‏شناسه افزوده : گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌، م‍اه‍رخ‌، ۱۳۴۲ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ک‍ش‍اورز م‍ح‍م‍دی‌، ن‍س‍ت‍رن‌، ۱۳۴۹ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : RJ۱۳۱‭/ش‌۴ر۲ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۳۰۵/۲۳۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۴۹۹
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  از ت‍ول‍د ت‍ا پ‍ن‍ج‌ س‍ال‍گ‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۲۵۱۴۷ ‬
‪ ۶۳/۲۵۱۴۷ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۹۷۷۸۰ ‬
‪ ۱۲۸۳۲۳‬ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۹۷۷۸۱ ‬
‪ ۳۶۵۸۵۸ ‬
۳
۱۳۸۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login