چ‍ن‍ل‍ی‌ ت‍ئ‍ل‌؛ م‍ی‍ی‍ان‍ان‍ی‍ن‌ "چ‍ن‍ل‍ی‌ ت‍ئ‍ل‌" درن‍ه‌ گ‍ی‍ن‍دن‌ اث‍ر ل‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ائ‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌، - ۱۳۵۲
‏عنوان و نام پديدآور : چ‍ن‍ل‍ی‌ ت‍ئ‍ل‌؛ م‍ی‍ی‍ان‍ان‍ی‍ن‌ "چ‍ن‍ل‍ی‌ ت‍ئ‍ل‌" درن‍ه‌ گ‍ی‍ن‍دن‌ اث‍ر ل‍ر/ ت‍وپ‍لای‍ان‌ م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ن‍ائ‍ب‍ی‌، ارش‍د ن‍ظری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ۱۲۰ ص‌.ع‍ک‍س‌
‏شابک : ‎964-06-1005-4‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ت‍رک‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ت‍رک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ت‍رک‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ن‍ظری‌، ارش‍د، . - ۱۳۳۹
‏رده بندی کنگره : PL۳۱۴‭/آ۲ن‌۲
‏رده بندی دیویی : ۸۹۴/۳۶۱۱۰۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۳۸۰۴۴
 
   آدرس ثابت  چ‍ن‍ل‍ی‌ ت‍ئ‍ل‌؛ م‍ی‍ی‍ان‍ان‍ی‍ن‌ "چ‍ن‍ل‍ی‌ ت‍ئ‍ل‌" درن‍ه‌ گ‍ی‍ن‍دن‌ اث‍ر ل‍ر
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login