"ق‍ارا م‍ج‍م‍وع‍ه‌" از م‍ن‍ظر واژه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ائ‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌، - ۱۳۵۲
‏عنوان و نام پديدآور : "ق‍ارا م‍ج‍م‍وع‍ه‌" از م‍ن‍ظر واژه‌ش‍ن‍اس‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ن‍ائ‍ب‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۷۱
‏شابک : ‎964-06-0806-8‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۷۱
‏عنوان دیگر : ق‍ارا م‍ج‍م‍وع‍ه‌
‏موضوع : ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌، اس‍ح‍اق‌ب‍ن‌ ج‍ب‍رئ‍ی‍ل‌، ۷۳۵ - ۶۵۰ق‌. ق‍ارا م‍ج‍م‍وع‍ه‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ت‍ص‍وف‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : BP۲۷۹/۴‭/ص‌۷ص‌۷۳۰۶۸
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۹۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۶۴۵۱
 
   آدرس ثابت  "ق‍ارا م‍ج‍م‍وع‍ه‌" از م‍ن‍ظر واژه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login