در س‍وگ‌ ام‍ی‍ر آزادی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ث‍ی‍ر الاح‍زان‌ گ‍وی‍ات‍ری‍ن‌ ت‍اری‍خ‌ ک‍رب‍لا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍ن‌ن‍م‍ا، ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۶۸۰؟ق‌.
‏عنوان قراردادی : م‍ث‍ی‍ر الاح‍زان‌ و م‍ن‍ی‍ر س‍ب‍ل‌ الاش‍ج‍ان‌. ف‍ارس‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : در س‍وگ‌ ام‍ی‍ر آزادی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ث‍ی‍ر الاح‍زان‌ گ‍وی‍ات‍ری‍ن‌ ت‍اری‍خ‌ ک‍رب‍لا/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍ن‌ن‍م‍ا ح‍ل‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍گ‍ارش‌ ع‍ل‍ی‌ ک‍رم‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ح‍اذق‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ۴۱۶ص.
‏شابک : ۱۴۰۰۰ری‍ال‌‏‫: ‎9645970709‬‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰ریال( چاپ دوم )‬
‏يادداشت : چاپ دوم: ۱۳۸۵.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان دیگر : م‍ث‍ی‍ر الاح‍زان‌ و م‍ن‍ی‍ر س‍ب‍ل‌ الاش‍ج‍ان‌. ف‍ارس‍ی‌
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۴ - ۶۱ق‌. -- ش‍ه‍ادت‌
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا،‌۶۱ق.
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۳۴ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۴۱‭/‮ال‍ف‌‬۲م‌۲۰۴۱ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۳۳۳۰
 
   آدرس ثابت  در س‍وگ‌ ام‍ی‍ر آزادی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ث‍ی‍ر الاح‍زان‌ گ‍وی‍ات‍ری‍ن‌ ت‍اری‍خ‌ ک‍رب‍لا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۶۱۳۸۹ ‬
‪ ۶۳-۶۱۳۸۹ ‬
۱
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۵۵۹۳۶ ‬
‪ ۶۳-۱۴۵۶۱۵ ‬
۵
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۸۲۰۱۰ ‬
‪ ۲۲۰۱۴۱۳ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۲۰۱۱ ‬
‪ ۲۵۱۲۰۳ ‬
۴
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۵۲۸۰ ‬
‪ ۶۱۴۹۳۹ ‬
۲
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۵۱۹۶ ‬
‪ ۱۱۸۸۵۸۵ ‬
۶
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۵۱۹۷ ‬
‪ ۱۱۸۸۵۸۴ ‬
۷
۱۳۸۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login