ن‍ی‍چ‍ه‌ پ‍س‌ از ه‍ی‍دگ‍ر، دری‍دا و دول‍وز
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ض‍م‍ی‍ران‌، م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۳۲۶ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ی‍چ‍ه‌ پ‍س‌ از ه‍ی‍دگ‍ر، دری‍دا و دول‍وز/ م‍ح‍م‍د ض‍م‍ی‍ران‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌‏‫، ۱۳۸۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ه‍ش‍ت‌، ۳۴۵ص.
‏فروست : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ک‍لام‌‏‫؛۱۸.‬
‏شابک : ‏‫۲۲۰۰۰ری‍ال‌‭‮‬‏‫‬‮‭‎964-363-071-4:‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۲۳] - ۳۳۸
‏موضوع : نیچه، فریدریش ویلهلم-- ۱۸۴۴ - ۱۹۰۰م. -- نقد و تفسیر
‏موضوع : Nietzche, Friedrich wilhelm, 1844 - 1900 --Criticism and interpretation
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭B۲۷۵۰‏‫‬‭‭/ن‌۹۴ض‌۸۱۳۸۲‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۱۹۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۲۵۰۱
 
   آدرس ثابت  ن‍ی‍چ‍ه‌ پ‍س‌ از ه‍ی‍دگ‍ر، دری‍دا و دول‍وز
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۶۴۶۵ ‬
‪ ۶۳-۶۰۰۹۲ ‬
۳
۱۳۸۶
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۹۲۵۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۹۲۵۹ ‬
۸
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۹۳۳۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۹۳۳۹ ‬
۹
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۶۱۹۳۴ ‬
‪ ۲۱۰۰۸۴۰ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۶۱۹۳۵ ‬
‪ ۴۱۱۴۱۸ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۰۷۹۲ ‬
‪ ۶۶۹۸۱۲ ‬
۴
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۰۷۹۳ ‬
‪ ۶۶۹۸۱۳ ‬
۵
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۶۲۹۰۰ ‬
‪ ۱۲۳۸۳۱۷ ‬
۶
۱۳۹۰
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۶۲۹۰۱ ‬
‪ ۱۲۳۸۳۱۶ ‬
۷
۱۳۹۰
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login