سیستم‌های فازی و کاربردها
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : سیستم‌های فازی و کاربردها[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : تهران: انجمن سیستم های فازی ایران، [۱۳۹۷] -
‏فاصله انتشار : شش ماه يکبار
‏يادداشت : فهرست نویسی بر اساس سال دوم ش۳(۱)، بهار و تابستان۱۳۹۸.
‏یادداشت : نشریه علمی- ترویجی
‏يادداشت : صاحب امتیاز: انجمن سیستم های فازی ایران
مدیر مسئول: آرشام برومند سعید
سردبیر: حسن میش‌مست نهی
‏شماره کتابشناسی ملی : ۶۲۲۷۲۷۴
‏دسترسی و محل الکترونیکی : inf@ofuzzy.ir
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
 
   آدرس ثابت  سیستم‌های فازی و کاربردها
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۸۶۱۵ ‪ ۱۳۹۸
س۲: ش۱(بهار و تابستان)
‪ 8249565
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۸۶۱۷ ‪ ۱۳۹۸
س۲: ش۱(بهار و تابستان)
‪ 8249572
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login