دم‍وک‍راس‍ی‌ و س‍ن‍ت‌ه‍ای‌ م‍دن‍ی‌: (ت‍ج‍رب‍ه‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ا و درس‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ گ‍ذار)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : پ‍ات‍ن‍ام‌، راب‍رت‌، - ۱۹۴۱
‎Putnam, Robert D.‬
‏عنوان و نام پديدآور : دم‍وک‍راس‍ی‌ و س‍ن‍ت‌ه‍ای‌ م‍دن‍ی‌: (ت‍ج‍رب‍ه‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ا و درس‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ گ‍ذار)/ راب‍رت‌ پ‍ان‍ت‍ام‌، [روب‍رت‌ ل‍ئ‍ون‍اردی‌، راف‍ائ‍لا ن‍ات‍ن‍ی‌]؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ دل‍ف‍روز
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: روزن‍ام‍ه‌ س‍لام‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ۴۳۱ ص‌.ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ‎964-92512-6-x‬۲۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-92512-6-x‬۲۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Making democracy work: civic traditions in midern Italy‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان دیگر : ت‍ج‍رب‍ه‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ا و درس‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ گ‍ذر
‏موضوع : م‍ن‍طق‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ -- ای‍ت‍ال‍ی‍ا
دول‍ت‌ -- ع‍دم‌ ت‍م‍رک‍ز -- ای‍ت‍ال‍ی‍ا
دم‍وک‍راس‍ی‌ -- ای‍ت‍ال‍ی‍ا
‏شناسه افزوده : ل‍ئ‍ون‍اردی‌، روب‍رت‌، . - ۱۹۴۵‎Leonardi, Robert‬
‏شناسه افزوده : ن‍ان‍ت‍ی‌، راف‍ائ‍لا، ۱۹۴۳ - ، ‎Nanetti, Raffaelle‬
‏شناسه افزوده : دل‍ف‍روز، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۵۲ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : JN۵۴۷۷‭/م‌۸پ‌۲ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۳۰۶/۲۰۹۴۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۸۴۶۳
 
   آدرس ثابت  دم‍وک‍راس‍ی‌ و س‍ن‍ت‌ه‍ای‌ م‍دن‍ی‌: (ت‍ج‍رب‍ه‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ا و درس‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ گ‍ذار)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۹۰۹۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۹۰۹۰ ‬
۳
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۱۵۳۰۸ ‬
‪ ۲۱۰۸۰۴۵ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۱۵۳۰۹ ‬
‪ ۵۷۶۵۵۲ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login