ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ و م‍ش‍اوره‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ا ب‍وی‍ژه‌ گ‍روه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍اظم‍ی‌ ج‍ل‍ی‍س‍ه‌، ح‍دی‍ق‍ه‌، - ۱۳۴۳
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ و م‍ش‍اوره‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ا ب‍وی‍ژه‌ گ‍روه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌/ ح‍دی‍ق‍ه‌ ک‍اظم‍ی‌ ج‍ل‍ی‍س‍ه‌، ن‍س‍ت‍رن‌ ک‍ش‍اورز م‍ح‍م‍دی‌
‏مشخصات نشر : ق‍زوی‍ن‌: چ‍راغ‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ۱۶۸ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ‎964-92384-3-3‬۹۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-92384-3-3‬۹۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ‎H.Kazemi Galiseh. N.Keshavars Mohammadi. Family planing‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۶۸
‏موضوع : ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
‏شناسه افزوده : ک‍ش‍اورز م‍ح‍م‍دی‌، ن‍س‍ت‍رن‌، . - ۱۳۴۹
‏رده بندی کنگره : RG۱۳۶‭/ک‌۲ت‌۹
‏رده بندی دیویی : ۶۱۳/۹۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۰۹۵۸
 
   آدرس ثابت  ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ و م‍ش‍اوره‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ا ب‍وی‍ژه‌ گ‍روه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۱۱۰۲ ‬
‪ ۳۶۹۸۷۷ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۹۱۱۰۳ ‬
‪ ۱۳۵۶۵۱۵ ‬
۲
۱۳۷۹
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۱۷۸۳ ‬
‪ ۱۰۱-۴۹۵۷۸ ‬
۳
۱۳۷۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login