در آس‍م‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ارس‍طو، ۳۲۲ - ۳۸۴ق‌.م‌
‎Aristoteles‬
‏عنوان و نام پديدآور : در آس‍م‍ان‌/ ارس‍طو؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ س‍ع‍ادت‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ۲۸۵ ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ‎964-7100-58-2‬۲۴۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7100-58-2‬۲۴۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ف‍ران‍س‍ه‌:‎Traite du cielde caelo‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۰۶ - ۲۹۹
‏موضوع : ن‍ج‍وم‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ۱۸۰۰
ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ۱۸۰۰
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ۱۸۰۰
‏شناسه افزوده : س‍ع‍ادت‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۰۴ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : QB۴۱‭/‮ال‍ف‌‬۴د۴ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ۵۲۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۹۷۸۴
 
   آدرس ثابت  در آس‍م‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۲۹۱۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۲۹۱۲ ‬
۳
۱۳۷۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۳۵۹۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۳۵۹۹ ‬
۴
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۹۹۶۷۰ ‬
‪ ۱۹۳۶۸۷۹ ‬
۲
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۹۶۷۱ ‬
‪ ۴۸۹۸۹۲ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login