ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ال‍زی‍ارات‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍ن‌ ق‍ول‍وی‍ه‌، ج‍ع‍ف‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۳۶۸؟ق‌.
‏عنوان قراردادی : کامل‌الزیارات .فارسی - عربی . برگزیده
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ال‍زی‍ارات‌/ م‍ول‍ف‌ اب‍ی‌ال‍ق‍اس‍م‌ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌م‍ح‍م‍دب‍ن‌ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌م‍وس‍ی‌ ب‍ن‌ق‍ول‍وی‍ه‌ال‍ق‍م‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍م‍دج‍واد ذه‍ن‍ی‌ت‍ه‍ران‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ام‌ ح‍ق‌‏‫‏‏، ۱۳۷۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۱۰۲۴ ص.‬
‏شابک : ‏‫‏‏۲۲۵۰۰ ری‍ال‌‬‏‫:‏‫‭‭‎964-5962-10-2‬‬ ؛ ‏‫۷۶۰۰۰ریال (چاپ ششم)‬ ؛ ‏‫۱۱۶۰۰۰ریال(چاپ هفتم)‬‬ ؛ ‏‫۳۷۶۵۰۰ ریال(چاپ هشتم)‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ن‍ام‌ "ج‍ام‍ع‌ ال‍زی‍ارات‌" و "ال‍زی‍ارات‌" ن‍ی‍ز م‍ش‍ه‍ور اس‍ت‌.
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ هفتم: ۱۳۸۹.
‏يادداشت : چاپ هشتم: ۱۳۹۲.
‏عنوان دیگر : ک‍ام‍ل‌ ال‍زی‍ارات‌.
‏عنوان دیگر : ج‍ام‍ع‌ ال‍زی‍ارات‌.
‏عنوان دیگر : زی‍ارات‌.
‏موضوع : حسین‌بن علی (ع)، امام سوم، ۴ - ۶۱ق -- زیارت‌نامه‌ها
‏موضوع : حسین‌بن علی (ع)، امام سوم، ۴ - ۶۱ق -- احادیث
‏موضوع : ائمه اثناعشر -- زیارتنامه‌ها
احادیث شیعه -- ‏‫قرن ۴ق.‏‬
زیارتنامه‌ها
‏شناسه افزوده : ذه‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌‏‫، سیدم‍ح‍م‍دج‍واد‬‏‫، ‏‫۱۳۲۶ - ‏۱۳۸۱.‬‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭‭BP۲۷۱‏‫‬‭‭/‮ال‍ف‌‬۲ک‌۲۰۴۲۱۴ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭‭۲۹۷/۷۷۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۳۶۶۸
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ال‍زی‍ارات‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۵۶۵۵ ‬
‪ ۶۳-۸۸۹۷۷ ‬
۳
۱۳۸۴
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۲۹۴۰۶ ‬
‪ ۶۳-۱۱۹۹۸۳ ‬
۲۰
۱۳۸۹
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۷۸۱۵۴ ‬
‪ ۸۱۱۴۵۷ ‬
۱۷
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۰۹۲۴۶ ‬
‪ ۵۹۴۱۶۷ ‬
۶
۱۳۷۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۱۰۱۴۶ ‬
‪ ۴۳۲۱۶۳ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۱۰۱۴۷ ‬
‪ ۵۱۲۵۳۵ ‬
۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۳۹۲۸۷ ‬
‪ ۵۹۵۲۶۹ ‬
۷
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۲۸۸۱۱ ‬
‪ ۳۰۳۹۱۷ ‬
۱۰
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۲۸۸۱۲ ‬
‪ ۳۰۳۹۱۶ ‬
۱۱
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۷۴۱۹ ‬
‪ ۹۰۶۸۶۶ ‬
۱۸
۱۳۸۹
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۷۴۲۰ ‬
‪ ۹۰۶۸۶۷ ‬
۱۹
۱۳۸۹
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۱۸۸۸۱ ‬
‪ ۱۴۲۸۰۶۲ ‬
۸
۱۳۸۶
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۱۸۸۸۲ ‬
‪ ۱۴۲۸۰۶۳ ‬
۹
۱۳۸۶
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۵۷۷۷۵ ‬
‪ ۹۰۱۲۷۷ ‬
۱۵
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۵۷۷۷۶ ‬
‪ ۹۰۱۲۷۸ ‬
۱۶
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۷۲۱۰۳ ‬
‪ ۱۵۶۳۵۸۸ ‬
۲۱
۱۳۹۲
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۷۲۱۰۴ ‬
‪ ۱۵۶۳۵۸۹ ‬
۲۲
۱۳۹۲
۸
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login