ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ام‍ه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ ای‍ران‌: لات‍ی‍ن‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ظف‍ری‍ان‌، ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌، ‏‫۱۳۳۳ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ام‍ه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ ای‍ران‌: لات‍ی‍ن‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌[Book] / ت‍ال‍ی‍ف‌ و گ‍ردآوری‌ ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌ م‍ظف‍ری‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر‏‫، ۱۳۷۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ۱ج‌.(ش‍م‍اره‌گ‍ذاری‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌).
‏شابک : ۲۱۰۰۰ری‍ال‌‏‫‭‎964-5545-19-6 : ‬‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰ریال‬‏‫: چاپ سوم‬‏‫‭964-6422-49-7 : ‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ریال‬‏‫: چاپ چهارم‬‏‫‭964-5545-40-4 : ‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫ : چاپ ششم‬‬‬‏‫ :‭ 978-964-5545-40-4‬
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:.‎V. Mozaffarian: A dictionary of Iranin plant, Names. Latin, English, Persian‬‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: زم‍س‍ت‍ان‌ : ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چاپ چهارم : ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ ششم : ۱۳۸۸.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [ 594 - 596 ].
‏موضوع : گیاه‌شناسی -- واژه‌نامه‌ها -- چندزبانه
‏موضوع : واژه‌نامه‌های چند زبانه
‏موضوع : زبان انگلیسی -- واژه‌نامه‌ها -- چند زبانه
‏رده بندی کنگره : QK۹‭/م‌۶ف‌۴ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫۵۸۰/۳‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۸۴۷
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ام‍ه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ ای‍ران‌: لات‍ی‍ن‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۲۲۹۹۶ ‬
‪ QK۹ /م۶ف۴ ۱۳۷۵ ‬
۱۸
۱۳۸۸
۶
قفسه باز
 
تالار منابع غیر کتابی
‪ ۶۴-۴۴۵۷۰۴ ‬
‪ QK ۹ ‭/م‌۶ف‌۴ ۱۳۷۷ ‬
۲۵
۱۳۷۷
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۵۳۱۴ ‬
‪ ۸۱۲۸۵۰ ‬
۵
۱۳۸۲
۳
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۷۶۵۳۱۵ ‬
‪ ۶۳-۱۶۲۱۳۳ ‬
۴
۱۳۸۲
۳
 
تالار علوم و فنون
‪ ۱۳۱۴۳۹۲ ‬
‪ QK۹ ‭/م‌۶ف‌۴ ۱۳۷۵ ‬
۱۵
۱۳۸۸
۶
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۴۰۷۷ ‬
‪ ۱۰۱-۳۹۹۵۱ ‬
۲۰
۱۳۷۷
۲
 
مخزن مبادله و اهدا
‪ ۲۰۰۰۰۲۴۴۴ ‬
‪ ۲۰۰۰۰۲۴۴۴ ‬
۲۱
۱۳۷۵
۱
 
مخزن مبادله و اهدا
‪ ۲۰۰۰۲۷۹۶۱ ‬
‪ ۲۰۰۰۲۷۹۶۱ ‬
۱۰
۱۳۷۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login