زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ب‍رت‍ران‍د راس‍ل‌ ب‍ه‌ ق‍ل‍م‌ خ‍ودش‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : راس‍ل‌، ب‍رت‍ران‍د، ‏‫۱۸۷۲ - ‏۱۹۷۰م.‬
Russell, Bertrand
‏عنوان و نام پديدآور : زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ب‍رت‍ران‍د راس‍ل‌ ب‍ه‌ ق‍ل‍م‌ خ‍ودش‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍م‍د ب‍ی‍رش‍ک‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: خ‍وارزم‍ی‌‏‫، ۱۳۷۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ۱۱۶۳ ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌.
‏شابک : ‏‫‬۴۵۰۰۰ری‍ال‌‏‫‬‮‭‎964-487-006-9:‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ج‍ل‍د اول‌ م‍ت‍ن‌ اص‍ل‍ی‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "ش‍رح‌ ح‍ال‌ ب‍رت‍ران‍د راس‍ل‌ ب‍ق‍ل‍م‌ خ‍ودش‌: ۱۹۱۴ - ۱۸۷۲" ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ م‍س‍ع‍ود ان‍ص‍اری‌ ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍روغ‍ی‌ در س‍ال‌ ۱۳۴۶ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The autobiography of Bertrand Russell‬.‭‮‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : ش‍رح‌ ح‍ال‌ ب‍رت‍ران‍د راس‍ل‌ ب‍ق‍ل‍م‌ خ‍ودش‌
‏موضوع : راس‍ل‌، ب‍رت‍ران‍د، ‏‫۱۸۷۲ - ‏۱۹۷۰م.‬
‏موضوع : Russell, Bertrand
‏موضوع : فیلسوفان انگلیسی -- سرگذشتنامه
‏شناسه افزوده : ب‍ی‍رش‍ک‌، اح‍م‍د، ‏‫۱۲۸۵ -‏ ۱۳۸۱ .‬، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭B۱۶۴۹/ر۲۴ آ۳‬‏‫‭ ۱۳۷۷‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫۱۹۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۳۴۲۵
 
   آدرس ثابت  زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ب‍رت‍ران‍د راس‍ل‌ ب‍ه‌ ق‍ل‍م‌ خ‍ودش‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۵۰۹۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۶۲۱۱ ‬
۳
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۸۶ ‬
‪ B۱۶۴۹ /ر۲۴ش۴ ۱۳۷۷ ‬
۴
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۲۵۵۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۲۵۵۲ ‬
۶
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۹۷۵۸۴ ‬
‪ ۲۰۶۲۲۱۱ ‬
۱
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۳۹۷۵۸۵ ‬
‪ ‏‫‬‭B۱۶۴۹/ر۲۴آ۳‬‭ ‏‫‭ ۱۳۷۷‬ ‬
۲
۱۳۷۷
۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۵۸۱۲۴ ‬
‪ ۶۳-۱۶۲۰۵۱ ‬
۵
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۴۰۶۵۹۲ ‬
‪ ۲۴۰۷۹۵۲ ‬
۷
۱۳۹۹
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login