ارب‍ع‍ی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ی‍رغ‍ف‍اری‌ آذرش‍ه‍ری‌، ع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : ارب‍ع‍ی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌/ ن‍گ‍ارش‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ی‍رغ‍ف‍اری‌ آذرش‍ه‍ری‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: س‍ل‍م‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌، [م‍رک‍ز پ‍خ‍ش‌]، - ۱۳.
‏شابک : ب‍ه‍ا:۵۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍ل‍د۲؟ ۱۳۶۳
‏يادداشت : ج‍ل‍د اول‌ (چ‍اپ‌ اول‌): ۱۳۷۲؛ ۴۲۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ارب‍ع‍ی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌: پ‍ن‍ج‌ ح‍دی‍ث‌ از چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان روی جلد : ارب‍ع‍ی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌: پ‍ن‍ج‌ ح‍دی‍ث‌ از چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌.
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ارب‍ع‍ی‍ن‍ات‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : BP۱۴۳‭/م‌۹‮ال‍ف‌‬۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۲۱۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۳-۲۸۹۱
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  ارب‍ع‍ی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۰۹۱۴ ‬
‪ ۱۴۶۰۷۲ ‬
۲
۱
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۰۹۱۵ ‬
‪ ۱۴۶۰۷۳ ‬
۲
۲
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۵۷۳۰ ‬
‪ ۲۲۴۷۸۸۹ ‬
۱
۱
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۵۷۳۱ ‬
‪ ۲۵۳۶۴۱ ‬
۲
۱۳۷۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login