پژوهش‌های نوین علوم مهندسی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : پژوهش‌های نوین علوم مهندسی[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : تهران: کرج: [بی‌نا]، ۱۳۹۵ -
‏فاصله انتشار : ماهانه
‏يادداشت : فهرست‌نویسی بر اساس سال اول شماره ۲، اسفند ۱۳۹۵.
‏يادداشت : صاحب امتیاز و مدیرمسئول: امیر‌حسین یوسفی
سردبیر: میلاد فتحی
‏نمایه ها، چکیده ها و منابع... : چکیده مقالات به زبان انگلیسی
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۹۲۲۷۹۶
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
‏زبان خلاصه يا چکيده اثر : انگلیسی
 
   آدرس ثابت  پژوهش‌های نوین علوم مهندسی
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۸۸۵ ‪ ۱۳۹۵
س۱: ش۱-۲(بهمن-اسفند)
‪ 6649324
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۶۴۳۲ ‪ ۱۳۹۶
س۲: ش۷-۱۴(مرداد- بهمن)<کسری: ۱۲>
‪ 7470650
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۸۶۲۰ ‪ ۱۳۹۷
س۳: ش۱۵-۲۱(فروردین-مهر)<کسری: ۱۷-۱۸>
‪ 7583532
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۲۲۹۸ ‪ ۱۳۹۸
س۴: ش۲۴(بهار)
‪ 8108798
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۵۶۹۹ ‪ ۱۳۹۷
س۳: ش۱۸(۴)-۲۱(۷)(تیر-مهر)
‪ 9036613
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۵۷۹۳ ‪ ۱۳۹۶
س۲: ش۳-۶(فروردین-تیر)
‪ 9049130
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۵۸۶۱ ‪ ۱۳۹۶
س۲: ش۷-۱۶(مرداد۱۳۹۶-اردیبهشت۱۳۹۷)<کسری: ۹-۱۱>
‪ 9048086
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۵۸۷۲ ‪ ۱۳۹۷-۱۳۹۸
س۴: ش۲۴-۲۸(بهار۱۳۹۷-زمستان۱۳۹۸)
‪ 9049252
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۵۸۹۴ ‪ ۱۳۹۶
س۲: ش۳-۶(فروردین-تیر)
‪ 9050974
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۷۵۳۰ ‪ ۱۳۹۵
س۱: ش۱-۲(بهمن-اسفند)
‪ 9091881
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۷۵۳۹-۰۲ ‪ ۱۳۹۶
س۲: ش۱۲(دی)
‪ 9092511
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login