قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ری‍پ‍ک‍ی‌، س‍ال‌،، ۱۹۴۰ - م‌.
Kripke, Saul A.
‏عنوان و نام پديدآور : قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین/ سول کریپکی؛ ترجمه حمیدرضا محمدیویراستار مونا سیف.
‏مشخصات نشر : تهران : نشر نی‏‫، ۱۳۹۷.‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۰۲ ص.‮‬؛ ‏‫۱۴/۵×۲۱/۵ س‌م.‬
‏شابک : ‏‫۲۲۰۰۰۰ ریال‬: ‏‫‭978-964-185-539-2‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا (چاپ دوم)
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: Wittgenstein on rules and private language : an elementary exposition, 1982‭.‬‬
‏يادداشت : کتاب حاضر در همین سال تحت عنوان "ویتگنشتاین: قواعد و زبان خصوصی، گزارش مقدماتی" توسط نشر مرکز با ترجمه کاوه لاجوردی فیپا گرفته است.
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏یادداشت : نمایه.
‏عنوان دیگر : ویتگنشتاین: قواعد و زبان خصوصی، گزارش مقدماتی.
‏موضوع : وی‍ت‍گ‍ن‍ش‍ت‍ای‍ن‌، ل‍ودوی‍گ‌‏‫، ‏‫۱۸۸۹ - ۱۹۵۱‏‏م.
‏موضوع : Wittgenstein, Ludwig
‏موضوع : زبان -- فلسفه
Language and languages -- Philosophy
مساله زبان خصوصی
Private language problem
‏شناسه افزوده : محمدی، حمیدرضا، ‏‫۱۳۷۰ -‏‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫B۳۳۷۶‭‬ ‭/و۹۴‏‫‭ک۴ ۱۳۹۷‬‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۹۲‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۷۹۱۸۶۴
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فاپا
 
   آدرس ثابت  قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۲۸۹۹۳ ‬
‪ ۱۹۹۳۸۷۸ ‬
۱
۱۳۹۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۲۸۹۹۴ ‬
‪ ۱۹۹۳۸۷۹ ‬
۲
۱۳۹۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۹۰۶۰۶ ‬
‪ ۲۰۱۵۰۸۹ ‬
۳
۱۳۹۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login