نقشه راه معاونت اجتماعی: رسالت، اصول، ارزش‌ها، راهبردها و برنامه‌ها
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. معاونت اجتماعی
‏عنوان و نام پديدآور : نقشه راه معاونت اجتماعی: رسالت، اصول، ارزش‌ها، راهبردها و برنامه‌ها [کتاب]/ [نویسندگان] علی‌اصغر فرشاد، نسترن کشاورزمحمدی؛ واحد تهیه‌کننده معاونت اجتماعی - اداره مولفه‌های اجتماعی سلامت؛ ناظر کیفی علی‌اصغر فرشاد، سیدمحمدهادی ایازی؛ تنظیم‌کننده نسترن کشاورزمحمدی.
‏مشخصات نشر : تهران: انتشارات دیموند‏‫، ‏‫۱۳۹۵.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۷۲ ص.‬‏‫: ‏‫مصور (بخشی‌رنگی)، جدول (رنگی).‬‬
‏شابک : ‏‫۷۵۰۰۰ ریال‬‏‫:‏‫‭978-600-96138-3-0‬‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. معاونت اجتماعی
‏موضوع : سازمان‌های دولتی -- ایران -- برنامه‌ریزی
‏موضوع : Administrative agencies -- Iran -- planning
‏موضوع : سازمان‌های دولتی -- ایران -- شرح وظایف
‏موضوع : Administrative agencies -- Iran -- Job analysis
‏موضوع : برنامه‌ریزی راهبردی -- ایران
‏موضوع : Strategic planning -- Iran
‏شناسه افزوده : ف‍رش‍اد، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۳۴ -
‏شناسه افزوده : ک‍ش‍اورز م‍ح‍م‍دی‌، ن‍س‍ت‍رن‌، ‏‫۱۳۴۹ -‏‬
‏شناسه افزوده : ایازی، سیدمحمدهادی‏‫۱۳۴۱‏-‬
‏شناسه افزوده : ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. اداره مولفه‌های اجتماعی سلامت
‏رده بندی کنگره : ‏‫RA۳۴۰‭‬ ‭/‮الف‬۹‏‫‭‮الف‬۹۳ ۱۳۹۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۵۳/۶۲۷۴۰۶۸۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۵۴۰۲۴۱
 
   آدرس ثابت  نقشه راه معاونت اجتماعی: رسالت، اصول، ارزش‌ها، راهبردها و برنامه‌ها
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login