ثعلبیه و دیوان اشعار حکیم محمدباقر مجتهدی خلخالی میانجی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍ل‍خ‍ال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر،‏‫ - ‏۱۳۱۶ق.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ثعلبیه و دیوان اشعار حکیم محمدباقر مجتهدی خلخالی میانجی [کتاب]/مقدمه، تصحیح، مقابله، تحشیه محمدصادق نائبی.
‏مشخصات نشر : تبریز: اختر: سومر نشر، ‏‫‬‏۱۳۹۵.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۵۱۲ ص.
‏شابک : ‏‫‬‏۳۰۰۰۰۰ ريال:‏‫‬‮‭978-964-517-848-0
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۵۲۶.
‏موضوع : خ‍ل‍خ‍ال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر،‏‫ - ‏۱۳۱۶ق.‬
‏موضوع : شعر ترکی -- ایران -- قرن‏‫ ۱۳ق.‏‬
‏موضوع : Turkish poetry -- Iran -- 19th century
‏موضوع : شعر ترکی -- ایران -- قرن ۱۳ق. -- تاریخ و نقد
‏موضوع : Turkish poetry -- Iran -- 19th century -- History and criticism
‏موضوع : شعر فارسی -- ایران -- قرن ۱۳ق.
‏موضوع : Persian poetry -- Iran -- 19th century
‏موضوع : شعر عربی -- ایران -- قرن‏‫ ۱۳ق.‏‬
‏موضوع : Arabic poetry -- Iran -- 19th century
‏شناسه افزوده : ن‍ائ‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌، ۱۳۵۲ -، مصحح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭PL۳۱۴‏‫‬‮‭/خ۷۴ث۷ ۱۳۹۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۸۹۴/۳۶۱۱۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۴۸۶۵۳۷
 
   آدرس ثابت  ثعلبیه و دیوان اشعار حکیم محمدباقر مجتهدی خلخالی میانجی
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login