پیامدها و مشکلات تک‌فرزندی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍خ‍ع‍ی‌، ن‍وذر‏‫، ۱۳۴۸ -‏‬، گردآورنده
‏عنوان و نام پديدآور : پیامدها و مشکلات تک‌فرزندی/ گردآوری و تالیف نوذر نخعی؛ [به سفارش] وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس.
‏مشخصات نشر : کرمان : نشر فانوس‏‫٬ ۱۳۹۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۲]، ‏‫۱۶۲ ص.‬‬: مصور‏‫؛ ‏‫۱۴×۱۴ س‌م.‬‬
‏شابک : ‏‫۴۵۰۰۰ ریال‬‏‫: ‏‫‬‭978-600-5632-85-9‬‬
‏موضوع : کودکان یگانه
Only child
والدین و کودک
Parent and child
کودکان یگانه -- روان‌شناسی
Only child -- Psychology
‏شناسه افزوده : ایران. وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌. دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HQ۷۷۷/۳‏‫‬/ن۳پ۹ ۱۳۹۴‬‬
‏رده بندی دیویی : ۱۵۵/۴۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۸۲۱۳۷۹
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  پیامدها و مشکلات تک‌فرزندی
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۶۴۳۳ ‬
‪ ۲۰۰۰-۴۷۰ ‬
۱
۱۳۹۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۴۶۴۳۲ ‬
‪ ۲۰۱۵۷۹۱ ‬
۲
۱۳۹۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۴۶۴۳۳ ‬
‪ ۲۰۱۵۷۹۲ ‬
۳
۱۳۹۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login