تاریخ و مسائل زیباشناسی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ی‍ردزل‍ی‌،‏‫ م‍ان‍رو سی.‬، ‏‫۱۹۱۵ - م.‏‬، ۱، ۵ - م‌.
Beardsley, Monroe C.
‏عنوان و نام پديدآور : تاریخ و مسائل زیباشناسی/ مونرو‌سی بیردزلی، جان هاسپرس.؛ ترجمه محمدسعید حنایی‌کاشانی.
‏مشخصات نشر : تهران: هرمس‏‫، ۱۳۹۲.‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫نه، ۱۶۱ص.‬‏‫‬؛ ۵/۱۱× ۲۰ س‌م.‮‬
‏فروست : مجموعه ادب فکر. هنر‏‫؛ ۱.‮‬
‏شابک : ‏‫‬۵۰۰۰۰ریال‏‫‬: چاپ چهارم‏‫‬‮‭ ‏‫‬‭‬‭978-964-6641-01-3:‬
‏يادداشت : کتاب حاضر ت‍رج‍م‍ه‌ دو م‍ق‍ال‍ه‌ی‌:‎ Aesthetics, Problems of, Aesthetics, History of‬از‎ Encyclopaedia of philosophy‬اس‍ت‌.
‏يادداشت : ‏‫این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف و با فروستهای متفاوت منتشر شده است.
‏يادداشت : ‏‫چاپ چهارم.
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۹۸ (فیپا) .
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص.[۱۵۷]- ۱۶۱.
‏مندرجات : ص‌. ۷ - ۷۱. ت‍اری‍خ‌ زی‍ب‍اش‍ن‍اس‍ی‌/ م‍ون‍رو س‍ی‌ ب‍ی‍ردزل‍ی‌.ص‌. ۷۴ - ۱۵۶. م‍س‍ائ‍ل‌ زی‍ب‍اش‍ن‍اس‍ی‌/ ج‍ان‌ ه‍اس‍پ‍رس‌.
‏موضوع : زیبایی‌شناسی
Aesthetics
‏شناسه افزوده : ه‍اس‍پ‍رس‌، ج‍ان‌، ‏‫۱۹۱۸ - م.‏‬
‏شناسه افزوده : Hospers, John
‏شناسه افزوده : ح‍ن‍ای‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د، ‏‫۱۳۳۸ - ‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭‬‮‭BH۳۹‏‫‬‮‭‬‮‭/ب۹ت۲ ۱۳۹۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭‬‮‭۱۱۱/۸۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۲۴۵۰۸۴
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  تاریخ و مسائل زیباشناسی
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۵۸۹۲ ‬
‪ ‏‫‬‮‭‬‮‭BH۳۹ ‏‫‬‮‭‬‮‭/ب۹ت۲ ۱۳۹۲ ‬
۴
۱۳۸۷
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۴۴۲۲۰ ‬
‪ ۱۳۹۳۹۸۵ ‬
۱
۱۳۹۲
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۴۴۲۲۱ ‬
‪ ۱۳۹۳۹۸۴ ‬
۲
۱۳۹۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۱۵۰۸ ‬
‪ ۲۱۷۹۱۳۶ ‬
۳
۱۳۹۳
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login