ت‍ع‍زی‍ه‌ ی‍ک‌ ت‍ات‍ر پ‍رف‍ورم‍ان‍س‌ اس‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۸۲-۲۳۸۲۳
‏سرشناسه : ف‍رخ‌پ‍ی‍ک‍ر، ارژن‍گ‌
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ع‍زی‍ه‌ ی‍ک‌ ت‍ات‍ر پ‍رف‍ورم‍ان‍س‌ اس‍ت‌/ ف‍رخ‌پ‍ی‍ک‍ر، ارژن‍گ‌
‏منشا مقاله : ، اب‍رار، (۵ ش‍ه‍ری‍ور ۱۳۸۲): ص‌ ۸.
‏توصیفگر : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
‏توصیفگر : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏توصیفگر : ت‍ات‍ر اورف‍ه‌
‏توصیفگر : اس‍طوره‌ه‍ا
 
   آدرس ثابت  ت‍ع‍زی‍ه‌ ی‍ک‌ ت‍ات‍ر پ‍رف‍ورم‍ان‍س‌ اس‍ت‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login