فقه و مبانی حقوق اسلامی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : فقه و مبانی حقوق اسلامی[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۸ -
‏فاصله انتشار : شش ماه يکبار
‏شاپا : 2008-8744
‏يادداشت : فهرست‌نویسی بر اساس سال۴۲ شماره۱ پاییز و زمستان۱۳۸۸.
علمی - پژوهشی
‏يادداشت : صاحب امتیاز: دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
مدیرمسئول: سیدمحمدرضا امام
سردبیر: علی‌مظهر قراملکی
‏يادداشت : کتابنامه
‏نمایه ها، چکیده ها و منابع... : چکیده مقالات به زبان انگلیسی
فهرست مقالات به زبان انگلیسی
‏عنوان به زبان دیگر : Iranian Journal for the Jurisprudence & the Essentials of the Islamic Law
‏نشریه مادر : مقالات و بررسیها
‏موضوع : فقه -- نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : امام، سیدمحمدرضا، مدیر مسئول
مظهر قراملکی، علی، ‏‫۱۳۲۳ - ‬، سردبیر
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران
دانشگاه تهران. دانشکده الهیات و معارف اسلامی، صاحب‌امتیاز
‏رده بندی کنگره : BP۱۴۷/۵‍‬
‏رده بندی د... : ‏‫۲۹۷/۳۰۵‍‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۷۵۵۲۰۱
‏دسترسی و محل الکترونیکی : www.magiran.com
www.SID.ir
www.srist.com
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
‏زبان خلاصه يا چکيده اثر : انگلیسی
‏زبان فهرست مندرجات : انگلیسی
‏زبان صفحه عنوان در صورتي که به زباني غير از... : انگلیسی
 
   آدرس ثابت  فقه و مبانی حقوق اسلامی
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۱۱۱۹ ‪ ۱۳۸۸
س۴۲: ش۱(پاییزوزمستان)
‪ 3438321
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۹۷۲۴ ‪ ۱۳۸۹
س۴۳: ش۱-۲(بهار-زمستان)
‪ 4732911
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۱۸۷۴ ‪ ۱۳۸۹
س۴۳: ش۱-۲(بهار-زمستان)
‪ 4856906
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۵۶۱۷ ‪ ۱۳۸۸
س۴۲: ش۱(پاييز-زمستان)
‪ 4756015
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۹۷۰۸ ‪ ۱۳۹۰
س۴۴: ش۱-۲(بهار-زمستان)
‪ 4930811
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۳۵۶۵۳ ‪ ۱۳۹۰
س۴۴: ش۲(پاییز-زمستان)
‪ 5676911
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۳۵۶۹۸ ‪ ۱۳۹۱
س۴۵: ش۱(بهار-تابستان)
‪ 5680512
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۳۵۷۱۷ ‪ ۱۳۹۱
س۴۵: ش۱-۲(بهار-زمستان)
‪ 5681705
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login