پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی [پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : تهران: دانشگاه تهران، موسسه روان‌شناسی و علوم تربیتی، ۱۳۸۹ -
‏فاصله انتشار : فصلي
‏شاپا : 2251-8126
‏یادداشت : علمی- پژوهشی
‏يادداشت : صاحب امتیاز: مؤسسه روان‌شناسی و علوم تربیتی
مدیرمسئول:‌غلام‌علی افروز
سردبیر: محمد خدا‌یاری‌فرد
‏نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر : فهرست مندرجات به زبان انگلیسی
چکیده مقالات به زبان انگلیسی
‏عنوان به زبان دیگر : Applied&Psychological research
‏موضوع : روان‌شناسی -- تحقیق -- نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : اف‍روز، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۲۹ -‏، مدیر مسئول
خ‍دای‍اری‌ف‍رد، م‍ح‍م‍د،‏‫ ۱۳۲۹ - ‏‬، سردبیر
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. موسسه روانشناسی و علوم تربیتی
‏رده بندی کنگره : ‏‫BF۷۶/۵‬
‏رده بندی د... : ‏‫۱۵۰/۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران۲۷۳۳۶۷۷
‏دسترسی و محل الکترونیکی : japr@ut.ac.ir
‏زبان اثر : فارسیانگلیسیانگلیسی
 
   آدرس ثابت  پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۲۷۲۵ ‪ ۱۳۸۹
س۱: ش۱-۲(پاییز-زمستان)
‪ 3738748
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۳۴۴۹ ‪ ۱۳۹۰
س۲: ش۱-۲(بهار- تابستان)
‪ 3841950
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login