زمین‌شناسی اقتصادی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : زمین‌شناسی اقتصادی[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایران، ۱۳۸۸ -
‏فاصله انتشار : فصلي
‏شاپا : 2008-7306
‏يادداشت : علمی - پژوهشی
‏يادداشت : صاحب‌امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر‌مسئول و سردبیر: محمد‌حسن کریم‌پور
‏يادداشت : کتابنامه
‏نمایه ها، چکیده ها و منابع... : چکیده مقالات به زبان انگلیسی
فهرست مندرجات به زبان انگلیسی
‏عنوان به زبان دیگر : Journal of Economic Geology
‏موضوع : زمین‌شناسی اقتصادی-- نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : ک‍ری‍م‌پ‍ور، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۰ -، مدیر مسئول، سردبیر
‏شناسه افزوده : دانشگاه فردوسی مشهد، صاحب‌امتیاز
دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم. گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫TN۲۶۰‍‬
‏رده بندی د... : ‏‫۵۵۳/۰۵‍‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۲۸۹۱۹۲
‏دسترسی و محل الکترونیکی : econg@um.ac.ir
https://jm.um.ac.ir
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
‏زبان خلاصه يا چکيده اثر : انگلیسی
‏زبان فهرست مندرجات : انگلیسی
‏زبان صفحه عنوان در صورتي که به زباني غير از... : انگلیسی
 
   آدرس ثابت  زمین‌شناسی اقتصادی
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۱۲۵۷ ‪ ۱۳۸۸-۱۳۸۹
س۱: ش۱(۱۳۸۸)؛س۲: ش۱(۱۳۸۹)
‪ 3437583
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۱۲۶۵ ‪ ۱۳۸۸-۱۳۸۹
س۱: ش۱(۱۳۸۸)؛س۲: ش۱(۱۳۸۹)
‪ 3431534
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۳۲۴۵ ‪ ۱۳۸۹-۱۳۹۰
س[۲]: ش۲(پاییز۱۳۸۹)؛س۳: ش۱-۲(تابستان-زمستان۱۳۹۰)
‪ 3795262
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۴۲۹۵ ‪ ۱۳۸۹-۱۳۹۰
س[۲]: ش۲(پاییز۱۳۸۹)؛س۳: ش۱-۲(تابستان-زمستان۱۳۹۰)
‪ 3901207
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۶۴۸۶ ‪ ۱۳۹۱
س۴: ش۱-۲(تابستان-پاییز)
‪ 4480400
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۲۸۱۳ ‪ ۱۳۹۲
س۵: ش۱-۲(بهار-زمستان)
‪ 4867157
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۳۳۵۸ ‪ ۱۳۹۲
س۵: ش۱-۲(بهار-زمستان)
‪ 4887136
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۶۴۸۸ ‪ ۱۳۹۱
س۴: ش۱(تابستان)
‪ 4806606
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۵۰۵۰۲ ‪ ۱۳۹۳
س۶: ش۱
‪ 5914932
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۵۰۵۰۳ ‪ ۱۳۹۴
س۷: ش۱(بهار و تابستان)
‪ 5914929
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۵۲۳۴۳ ‪ ۱۳۹۵
س۸: ش۱۴(۱)(بهاروتابستان)
‪ 5982107
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۵۸۸۲۴ ‪ ۱۳۹۳
س۶: ش۱(بهار-تابستان)
‪ 6458074
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۰۶۶۹ ‪ ۱۳۹۵
س۸: ش۱۵(۲)(پاییز و زمستان)
‪ 6988404
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۰۶۷۰ ‪ ۱۳۹۵
س۸: ش۱۵(۲)(پاییز و زمستان)
‪ 6988403
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۱۸۴۰ ‪ ۱۳۹۴
ج۷: ش۲(پاییز و زمستان)
‪ 6234945
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۵۹۷۱ ‪ ۱۳۹۶
ج۹: ش۱۶(۱)(بهار و تابستان)
‪ 6436966
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۵۹۷۲ ‪ ۱۳۹۶
ج۹: ش۱۶(۱)(بهار و تابستان)
‪ 6436968
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۶۳۷۳ ‪ ۱۳۹۴
ج۷: ش۲(پاییز و زمستان)
‪ 6458077
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۶۴۷۴ ‪ ۱۳۹۵
ج۸: ش۱۴(۱)(بهار-تابستان)
‪ 6475139
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۳۵۰۴ ‪ ۱۳۹۷
ج۱۰: ش۱۸(۱)(بهار و تابستان)
‪ 7686068
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۴۲۵۶ ‪ ۱۳۹۷
ج۱۰: ش۱۸(۱)(بهار و تابستان)
‪ 7696177
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login