ن‍ه‌ ت‍ع‍زی‍ه‌، ت‍ئ‍ات‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۸۱-۷۳۴۹
‏سرشناسه : ف‍رخ‌پ‍ی‍ک‍ر، ارژن‍گ‌
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ه‌ ت‍ع‍زی‍ه‌، ت‍ئ‍ات‍ر/ ف‍رخ‌پ‍ی‍ک‍ر، ارژن‍گ‌
‏منشا مقاله : ، اب‍رار، (۸ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۸۱): ص‌ ۸.
‏توصیفگر : ت‍ئ‍ات‍ر خ‍ورش‍ی‍د ک‍اروان‌
‏توصیفگر : م‍س‍اف‍رآس‍ت‍ان‍ه‌، ح‍س‍ی‍ن‌
‏توصیفگر : ت‍وس‍ل‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ه‍دی‌
 
   آدرس ثابت  ن‍ه‌ ت‍ع‍زی‍ه‌، ت‍ئ‍ات‍ر
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login