روانشناسی و روانپزشکی شناخت
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : روانشناسی و روانپزشکی شناخت[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : سنندج: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان، مرکز مشاوره دانشجویی، ۱۳۸۱ -
‏فاصله انتشار : دو ماه يکبار
‏شاپا : 2588-6657
‏یادداشت : مجله روان‌شناسی و روان‌پزشکی
‏يادداشت : این نشریه از سال ۱۳۹۳ با [دوره جدید] و شماره ۱ منتشر شده است.
‏يادداشت : صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
مدیرمسئول: محسن شهیدی
سردبیر: فایق یوسفی
‏يادداشت : این نشریه تا بهار ۱۳۹۷ به صورت فصلنامه منتشر شده است.
‏عنوان به زبان دیگر : :Psychology & Pasychatry Shenakht
‏عنوان دیگر : شناخت
‏موضوع : روان‌شناسی -- نشریات ادواری
روان‌پزشکی -- نشریات ادواری.
‏شناسه افزوده : شهیدی، محسن، مدیر مسئول
ی‍وس‍ف‍ی‌، فایق، ‏‫۱۳۴۴ -‏، سردبیر
‏شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان، صاحب‌امتیاز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان. مرکز مشاوره دانشجویی
‏رده بندی کنگره : ‏‫۲ف/BF۸‬
‏رده بندی د... : ‏‫۱۵۰/۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۲۱۳۷۵۹۹‬
‏دسترسی و محل الکترونیکی : shenakht@muk.ac.ir
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
 
   آدرس ثابت  روانشناسی و روانپزشکی شناخت
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۳۶۶۱ ‪ ۱۳۸۱
س۱: ش۱(بهار)
‪ 2664163
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۳۶۷۵ ‪ ۱۳۸۱
س۱: ش۱-۳(بهار-پاییز)
‪ 2645473
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۶۳۲۵ ‪ ۱۳۸۱-۱۳۸۲
س۱-۲: ش۱-۵(بهار۱۳۸۱- بهار۱۳۸۲)
‪ 6968301
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۵۶۳۲ ‪ ۱۳۹۸
س۶: ش۱
‪ 7739091
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۵۶۳۳ ‪ ۱۳۹۸
س۶: ش۱
‪ 7739092
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۵۶۳۴ ‪ ۱۳۹۸
س۶: ش۲
‪ 7739095
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۵۹۰۲ ‪ ۱۳۹۸
س۶: ش۲۳(۲)
‪ 7733256
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۶۲۲۱ ‪ ۱۳۹۷
س۵: ش۲۰(۵)
‪ 7736491
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۶۲۲۲ ‪ ۱۳۹۷
س۵: ش۱۹(۴)
‪ 7736498
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۶۲۲۳ ‪ ۱۳۹۷
س۵: ش۱۸(۳)
‪ 7736501
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۶۲۲۶ ‪ ۱۳۹۷
س۵: ش۲۰(۵)
‪ 7736452
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۶۲۶۰ ‪ ۱۳۹۷
س۵: ش۱۹(۴)
‪ 7736461
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۶۲۶۱ ‪ ۱۳۹۷
س۵: ش۱۸(۳)
‪ 7736467
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۷۵۲۴ ‪ ۱۳۹۶-۱۳۹۷
س۴: ش۴(زمستان۱۳۹۶)؛س۵: ش۱-۲(بهار- تابستان۱۳۹۷)
‪ 7782229
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۳۱۴۷ ‪ ۱۳۹۶-۱۳۹۷
س۴-۵: ش۱۵(۴)-۱۷(۲)(زمستان۱۳۹۶-تابستان۱۳۹۷)
‪ 8223816
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login