آم‍ار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آذر، ع‍ادل‌، ‏‫۱۳۴۵ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : آم‍ار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ / ع‍ادل‌ آذر، م‍ن‍ص‍ور م‍وم‍ن‍ی‌.
‏وضعيت ويراست : [ویراست ۳].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫‏، -۱۳‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج‌.‬‬‬: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏فروست : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫؛ ۲۷۴‬. م‍دی‍ری‍ت‌‏‫؛ ۱۸.‬
‏شابک : ‏‫۳۶۰۰۰ ریال‬‏‫: ج.۱، چاپ شانزدهم‬‏‫:‭978-964-459-189-1‬‬ ؛ ‏‫۵۹۵۰۰ ریال‬‏‫: ج.۲‬‏‫‭978-964-530-399-8 : ‬‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال (ج.۲ ٬ چاپ سیزدهم)‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ شانزدهم)‬ ؛ ‏‫‬۱۳۰۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ هجدهم)
‏يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد دوم، ۱۳۸۹.
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی:‬‮‭Adel Azar, Mansoor Momeny.‭‬ Statistics and its applications in management.‭‬
‏يادداشت : ج.۱( چاپ شانزدهم: پاییز ۱۳۸۹).
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ سیزدهم: زمستان ۱۳۸۸).
‏يادداشت : چاپ چهاردهم.
‏يادداشت : ‏‫ج.۲ ( چاپ شانزدهم: پاییز ۱۳۹۱).‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۲ (چاپ هجدهم: تابستان ۱۳۹۳).
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ بیست و سوم: ۱۳۹۹).
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج.۲. تحلیل آماری.
‏موضوع : آمار
مدیریت -- روش‌‌های آماری
مدیریت -- آمار
‏شناسه افزوده : مومنی، منصور، ‏‫۱۳۴۰ -‏
‏شناسه افزوده : ‏‫سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)‏‫. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
‏رده بندی کنگره : ‏‫HA۲۹/۵‭‬ ‭/ف۲‏‫‭‭‬‭آ۴۲ ۱۳۰۰ی‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭‬‭۰۰۱/۴۲۲‮‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۰۳۰۹۱۲
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  آم‍ار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۵۵۱۵۷ ‬
‪ ۶۳-۱۴۸۱۲۴ ‬
۱۷
۱۳۸۹
۱۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۷۰۶۰۱ ‬
‪ ۶۳-۱۳۳۷۰۷ ‬
۲
۷
۱۳۹۰
۱۵
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۳۶۴۶ ‬
‪ ۶۳-۱۰۵۳۷ ‬
۲
۲۰
۱۳۹۱
۱۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۵۲۴۵۱ ‬
‪ ۱۰۸۲۷۱۹ ‬
۲
۱۳۸۸
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۳۶۵۴۱ ‬
‪ ۹۴۹۳۷۸ ‬
۲
۴
۱۳۸۹
۱۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۰۴۷۸۰ ‬
‪ ۱۲۶۲۹۶۳ ‬
۲
۵
۱۳۹۰
۱۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۰۴۷۸۱ ‬
‪ ۱۲۶۲۹۶۲ ‬
۲
۶
۱۳۹۰
۱۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۴۸۴۱۹ ‬
‪ ۱۲۳۵۱۷۰ ‬
۱
۱
۱۳۹۰
۱۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۴۸۴۲۰ ‬
‪ ۱۲۳۵۱۷۱ ‬
۱
۲
۱۳۹۰
۱۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۴۵۱۵۱ ‬
‪ ۱۳۱۳۳۸۴ ‬
۲
۱۵
۱۳۹۱
۱۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۴۵۱۵۲ ‬
‪ ۱۳۱۳۳۸۷ ‬
۲
۱۶
۱۳۹۱
۱۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۶۹۷۵۳ ‬
‪ ۱۵۵۳۸۰۷ ‬
۲
۹
۱۳۹۳
۱۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۶۹۷۵۴ ‬
‪ ۱۵۵۳۸۲۴ ‬
۲
۱۰
۱۳۹۳
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۴۸۴۰۳۲ ‬
‪ ۲۴۲۹۷۶۳ ‬
۲
۱۷
۱۳۹۹
۲۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login