از م‍دی‍ن‍ه‌ ت‍ا م‍دی‍ن‍ه‌ (م‍ق‍ت‍ل‌ ع‍اش‍ورا) ذک‍ر م‍ص‍ائ‍ب‌ ح‍ض‍رت‌ س‍ی‍دال‍ش‍ه‍دء
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ت‍اج‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌، ‏‫۱۳۱۰ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : از م‍دی‍ن‍ه‌ ت‍ا م‍دی‍ن‍ه‌ (م‍ق‍ت‍ل‌ ع‍اش‍ورا) ذک‍ر م‍ص‍ائ‍ب‌ ح‍ض‍رت‌ س‍ی‍دال‍ش‍ه‍دء/ م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ت‍اج‌ل‍ن‍گ‍رودی‌ (واع‍ظ) ؛ برای مرکز آفرینشهای ادبی.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: شرکت انتشارات سوره مهر‏‫، ۱۳۸۸.‬‬‬‬‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۶۷ ص.‬
‏شابک : ‏‫۴۸۰۰۰ ریال ‬‬‬‏‫: ‭ 978-964-471-412-2‬ ؛ ‏‫۲۲۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‬
‏يادداشت : ‏‫ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ا ع‍ن‍وان‌ "از م‍دی‍ن‍ه‌ ت‍ا م‍دی‍ن‍ه‌: م‍ق‍ت‍ل‌ ع‍اش‍ورا" ت‍وس‍ط س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، ادب‍ی‍ات‌ آی‍ی‍ن‍ی‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۷ ب‍ه‌چ‍اپ‌ رس‍ی‍ده‌ اس‍ت‌.‬
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ چهارم.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان دیگر : از م‍دی‍ن‍ه‌ ت‍ا م‍دی‍ن‍ه‌: م‍ق‍ت‍ل‌ ع‍اش‍ورا.
‏عنوان دیگر : ذک‍ر م‍ص‍ائ‍ب‌ ح‍ض‍رت‌ س‍ی‍دال‍ش‍ه‍دا.
‏عنوان دیگر : م‍ق‍ت‍ل‌ ع‍اش‍ورا.
‏موضوع : ‏‫واقعه کربلا، ۶۱ق.‏‬
‏شناسه افزوده : شرکت انتشارات سوره مهر
‏شناسه افزوده : سازمان تبلیغات اسلامی. حوزه هنری. مرکز آفرینشهای ادبی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۴۱/۵‭/ت‌۱۸۵‮ال‍ف‌‬۴ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۹۵۳۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۷‎۹‎۴‎۱‎۲‎۵
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  از م‍دی‍ن‍ه‌ ت‍ا م‍دی‍ن‍ه‌ (م‍ق‍ت‍ل‌ ع‍اش‍ورا) ذک‍ر م‍ص‍ائ‍ب‌ ح‍ض‍رت‌ س‍ی‍دال‍ش‍ه‍دء
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۵۴۴۳۴ ‬
‪ ۹۱۳۹۴۴ ‬
۱
۱۳۸۶
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login