نقش عرف در حقوق کیفری ایران
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۴۲۳۶۱
‏اطلاعات مربوط به شناسه بازیابی : ارسال به صحافی جهت اسکن
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۵۲۲۰۵۲
‏پدیدآور : غلامی٬ مطهره
‏عنوان و نام پديدآور : نقش عرف در حقوق کیفری ایران[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش مطهره غلامی ؛ استاد راهنما خلیل قبله‌ای ؛ استاد مشاور مرتضی قاسم‌زاده.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق، گرایش حقوق‌جزا و جرم‌شناسی.
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۸۷.
‏مشخصات ظاهری : [ج، ۱۲۳] ورق.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۱۷- ۱۲۲.
‏شناسه افزوده : ق‍ب‍ل‍ه‌ای‌ خ‍وی‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌، ‏‫۱۳۰۴ -‏ ۱۳۹۵.، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : ق‍اس‍م‌زاده‌، سیدم‍رت‍ض‍ی‌، ‏‫۱۳۳۹ -‏، استاد مشاور
‏توصیفگر : عرف
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ج‍رم‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده حقوق. گروه حقوق جزا و جرم شناسی
‏چکیده : هدف پژوهش بررسی نقش عرف در حقوق کیفری ایران و شناسایی مفهوم عرف شناسایی جایگاه عرف در مکاتب مختلف حقوقی، بررسی رابطه عرف با سایر منابع حقوق کیفری، بررسی جایگاه عرف در نظام کنونی حقوق کیفری ایران است. روش پژوهش بکار رفته روش توصیفی است. روش پژوهش روش کتابخانه‌ای است. با توجه به تاثیر مهمی که عرف در حقوق کیفری ایران دارد به نظر می‌رسد باید به عنوانیک منبع بنیادی و اصلی در تدوین قوانین جزایی تلقی شود و پس از اینکه قانون تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد از عرف به عنوان منبع ارشادی در جهت تطبیق قانون موجود با موارد خاص استفاده شود.
 
   آدرس ثابت  نقش عرف در حقوق کیفری ایران
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login