امنیت قضایی متهم در رسیدگی کیفری
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۳۲۲۸۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۵۳۸۵۹
‏پدیدآور : سعیدی٬ علی
‏عنوان و نام پديدآور : امنیت قضایی متهم در رسیدگی کیفری[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش علی سعیدی ؛ استاد راهنما صفت‌الله آقایی‌فیشانی ؛ استاد مشاور خلیل قبله‌ای
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۸۴
‏مشخصات ظاهری : ث، ۳۰۹ورق
‏يادداشت : چکیده : فارسی- انگلیسی
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۳۰۴ - ۳۰۵
‏شناسه افزوده : آقایی‌فیشانی٬ صفت‌الله٬ استاد راهنما
‏شناسه افزوده : قبله‌ای‌خویی٬ خلیل٬ ۱۳۰۴ - ٬ استاد مشاور
‏توصیفگر : ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
م‍راح‍ل‌ رس‍ی‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ دع‍اوی‌
متهمان
ام‍ن‍ی‍ت‌ ق‍ض‍ای‍ی‌
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکزی). دانشکده حقوق ‬
‏چکیده : ‏‫این پژوهش به بررسی مفهوم امنیت قضایی و مفهوم رسیدگی کیفری٬ اصول و قواعد کلی تضمین کننده امنیت قضایی متهم٬ اصول و قواعد سنتی نظیر برائت٬ شخصی بودن مسئولیت کیفری و تساوی افراد درمقابل قانون٬ اصول و قواعد مدرن مثل قانونی بودن جرائم٬ منع رسیدگی مجدد٬ بررسی مفهوم امنیت قضای متهم٬ تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه می پردازد. در این رساله با استفاده از روش کتابخانه ای سعی شده ا است که به نقاط مثبت و منفی قانون آئین دادرسی کیفری ایران در خصوص امنیت قضایی متهم پرداخته شده و بررسی شود که این قانون آئین در زمینه حفظ امنیت قضایی متهم تا چه اندازه با معیارهای بین المللی مطابقت دارد و این که برای رسیدن به این مطلوب باید از اصول و قواعدی نظیر کتبی بودن٬ علنی بودن٬ ترافعی بودن رسیدگی٬ استفاده از قضات حرفه ای و تخصصی کردن دادگاه ها و اصولی همچون برائت٬ قانونی بودن جرائم و مجازاتها٬ قابلیت تجدید نظر خواهی از آراء سیستم تعدد قضات٬ ممنوعیت شکنجه تشکیل هیات منصفه و استثنایی کردن موارد بازداشت موقت بهره جست.‬
 
   آدرس ثابت  امنیت قضایی متهم در رسیدگی کیفری
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login