بررسی تطبیقی جرم خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران و انگلیس
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۳۹۹۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۳۹۴۵۸
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۳۹۹۶.
‏پدیدآور : بیگدلی٬ حسن
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی تطبیقی جرم خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران و انگلیس[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش حسن بیگدلی ؛ استاد راهنما منصور رحمدل ؛ استاد مشاور خلیل قبله ای.
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ) : حقوق جزا و جرم شناسی‬
‏مشخصات نشر : تهران.، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[ ۱۲۹ ] ورق.‬
‏يادداشت : چکیده : فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۱۲۵ - ۱۲۸.
‏شناسه افزوده : رحمدل٬ منصور٬ استاد راهنما.
‏شناسه افزوده : قبله ای٬ خلیل٬ استاد مشاور.
‏توصیفگر : م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
خ‍ی‍ان‍ت‌ در ام‍ان‍ت‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ح‍ق‍وق‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
‏توصیفگر : ایران.
انگلستان.
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی٬ واحد تهران مرکزی٬ دانشکده حقوق.
‏چکیده : ‏‫هدف پژوهش بررسی و مطالعه تطبیقی ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران و انگلیس و یافتن نواقص احتمالی و بهره گیری از نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف در جهت برخورد علمی و کارشناسانه با مرتکبین موصوف می باشد. روش پژوهش مراجعه مستقیم به منابع کتابخانه ای و استفاده از آراء محاکم و آرای دیوانعالی کشور و تجزیه و تحلیل و بهره گیری از آن است . طرح پژوهش : با توجه به اینکه جرایم علیه اموال به خصوص جرم خیانت در امانت به دلیل محسوس بودن منابع حاصل از آن بخش اعظمی از جرایم ارتکابی توسط مجرمین را به خود اختصاص می دهد به همین دلیل بررسی تطبیقی جرم یاد شده در حقوق کیفری ایران و انگلیس کمک قابل توجهی در برخورد با جرم مزبور با شیوه های نوین خواهد نمود. نتیجه کلی : از جمله جرایم علیه اموال که از قدیم در جامعه بشری شایع بوده جرم خیانت در امانت است لذا با شناخت دقیق ارکان و عناصر تشکیل دهنده این جرم در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق انگلستان و تقویت نقاط قوت و رفع ابهامات احتمالی مناسب ترین بر خورد با مرتکبین جرم یاد شده صورت خواهد پذیرفت.‬
 
   آدرس ثابت  بررسی تطبیقی جرم خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران و انگلیس
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login