ليست مدارک يافت شده 
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
مورد جستجو : ‫(پديد آور(ت):نائبی، محمدصادق‬)
نام پايگاه : سرور مرکزی
تعداد رکوردها : ۲۵ از ۵۱۴۴۶۶۵
 
صفحه  1 از   2 مرتب سازی بر اساس   سطح دوم
عنوان 
پديدآور 
تاريخ نشر 
کتاب فارسي آموزش گرامر زبان ترکی: آموزش گرامر زبان ترکی آذربایجانی در یک ترم
ن‍ائ‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
‏‫۱۳۸۷.‮‬
کتاب فارسي تاریخ و جغرافیای میانه
ن‍ائ‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ثعلبیه و دیوان اشعار حکیم محمدباقر مجتهدی خلخالی میانجی
خ‍ل‍خ‍ال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي چ‍ن‍ل‍ی‌ ت‍ئ‍ل‌؛ م‍ی‍ی‍ان‍ان‍ی‍ن‌ "چ‍ن‍ل‍ی‌ ت‍ئ‍ل‌" درن‍ه‌ گ‍ی‍ن‍دن‌ اث‍ر ل‍ر
ن‍ائ‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌، - ۱۳۵۲
۱۳۸۰.
کتاب فارسي دانشنامه آبادیهای میانه: حاوی بیش از ۲۰ هزار اطلاعات از آبادیهای شهرستان میانه
ن‍ائ‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
‏‫۱۳۹۷.‬
کتاب فارسي دکتر صدیقین دیل بیلیم درسلیگی
م‍ح‍م‍دزاده‌ ص‍دی‍ق‌، ح‍س‍ی‍ن‌
‏‫۱۳۸۸.‮‬
کتاب فارسي رسالات شیخ صفی
ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌، اس‍ح‍اق‌ب‍ن‌ ج‍ب‍رئ‍ی‍ل‌
‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي رس‍الات‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌: رس‍ال‍ه‌ ال‍ب‍وی‍وروق‌ (ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ت‍ن‌ ت‍رک‍ی‌)
ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌، اس‍ح‍اق‌ب‍ن‌ ج‍ب‍رئ‍ی‍ل‌، ق‌۷۳۵ - ۶۵۰
۱۳۸۱.
کتاب فارسي رس‍ال‍ه‌ ک‍ون‍ول‌ (ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌)
ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌، اس‍ح‍اق‌ب‍ن‌ ج‍ب‍رئ‍ی‍ل‌، ق‌۷۳۵ - ۶۵۰
۱۳۸۲.
کتاب فارسي رس‍ال‍ه‌ ی‍ول‌ اه‍ل‍ی‍ن‍ه‌ ق‍ی‍لاووز (ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ت‍ن‌ ت‍رک‍ی‌)
ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌، اس‍ح‍اق‌ب‍ن‌ ج‍ب‍رئ‍ی‍ل‌، ق‌۷۳۵ - ۶۵۰
۱۳۸۱.
کتاب فارسي زنگان لوحه لری
م‍ح‍م‍دزاده‌ ص‍دی‍ق‌، ح‍س‍ی‍ن‌
‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي سخنوران میانه
ن‍ائ‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
‏‫‬۱۳۹۸.
کتاب فارسي فولکلور میانه (فرهنگ عامه میانه)
ن‍ائ‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي ق‍ارا م‍ج‍م‍وع‍ه‌" از م‍ن‍ظر واژه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ائ‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌، - ۱۳۵۲
۱۳۸۰.
کتاب فارسي ق‍ارا م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ۲
ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌، اس‍ح‍اق‌ب‍ن‌ ج‍ب‍رئ‍ی‍ل‌، ق‌۷۳۵ - ۶۵۰
۱۳۸۲.
آخر  بعد  قبل   اول  صفحه  1 از   2 تعداد رکورد در هر صفحه برو به  
 
ذخيره ، چاپ یا ارسال پست الکترونيکی   
انتخاب رکوردهای جستجو   
ارسال نتايج جستجو به پست الکترونيکی 
انتخاب فرمت نتايج جستجو   


كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login