ال‍ف‍ب‍ای‌ آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ل‍ک‍ی‌ف‍ر، ع‍ق‍ی‍ل‌
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍ف‍ب‍ای‌ آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌: ع‍ل‍م‌ و ه‍ن‍ر ک‍ش‍ف‌ آی‍ن‍ده‌ و ش‍ک‍ل‌ ب‍خ‍ش‍ی‍دن‌ ب‍ه‌ دن‍ی‍ای‌ م‍طل‍وب‌ ف‍ردا/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ع‍ق‍ی‍ل‌ م‍ل‍ک‍ی‌‌فر و ه‍م‍ک‍اران‌؛ م‍ش‍اور ارش‍د ک‍م‍ال‌ طب‍ای‍ی‍ان‌؛ [ برای] اندیشکده صنعت و فناوری ( آصف ) ، گروه آینده‌پژوهی و دیده‌بانی.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ک‍ران‍ه‌ ع‍ل‍م‌ ، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ۲۴۴ص.
‏شابک : ‏‫۳۸۰۰۰ریال ‬‏‫: ‎9649433740‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : پشت جلد به انگلیسی:... A. Malekifar . Futuring alphabet : the science and art of future exploring
‏يادداشت : این کتاب با حمایت موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی و معاونت پژوهش و آموزش بنیاد تعاون ناجا منتشر شده است.
‏موضوع : ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‍ه‍ا
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌
اس‍لام‌ -- آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍ری‌
ادی‍ان‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
‏شناسه افزوده : طب‍ایی‍ان‌، ک‍م‍ال‌
‏شناسه افزوده : اندیشکده صنعت و فناوری ( آصف ). گروه آینده‌پژوهی و دیده‌بانی.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭CB۱۶۱‏‫‬‭‭/م‌۷‮ال‍ف‌‬۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۰۳/۴۹۰۹۰۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۳۹۳۴۹
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فاپا
 
   آدرس ثابت  ال‍ف‍ب‍ای‌ آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۵۲۴۵ ‬
‪ ۶۳-۴۵۲۴۵ ‬
۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۱۶۹۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۱۶۹۶ ‬
۵
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۸۳۲۱۴ ‬
‪ ۶۳۰۰۱۹ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۸۳۲۱۵ ‬
‪ ۲۱۴۵۹۸۹ ‬
۳
۱۳۸۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۱۱۱۲ ‬
‪ ۱۰۱-۴۹۲۸۶ ‬
۴
۱۳۸۶
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login