خودآموز و راه‍ن‍م‍ای‌ ری‍اض‍ی‍ات‌ پ‍ای‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ( ح‍س‍اب‍داری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ - ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ) دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ن‍ور ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ل‍ی‍دا ف‍رخ‍و ش‍ام‍ل‌ ت‍وض‍ی‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍طال‍ب‌ درس‍ی‌، ح‍ل‌ ک‍ام‍ل‌ ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ...
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍س‍روی‌، ای‍وب‌،‏‫ ۱۳۵۴ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : خودآموز و راه‍ن‍م‍ای‌ ری‍اض‍ی‍ات‌ پ‍ای‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ( ح‍س‍اب‍داری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ - ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ) دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ن‍ور ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ل‍ی‍دا ف‍رخ‍و ش‍ام‍ل‌ ت‍وض‍ی‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍طال‍ب‌ درس‍ی‌، ح‍ل‌ ک‍ام‍ل‌ ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ... / م‍ول‍ف‌ ای‍وب‌ خ‍س‍روی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌ : ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌ ‏‫، ۱۳۸۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ ۳۵۲ ص. : مصور، جدول، نمودار.
‏شابک : ‏‫۲۸۰۰۰ ریال‬‬‏‫‬‭ ‏ ‭ ‬‎964-8692-22-X : ‬‬ ؛ ‏‫۲۸۰۰۰ ریال ( چاپ دوم )‬ ؛ ‏‫‎۳۲۰۰۰ ریال ( چاپ سوم ) ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫: چاپ ششم‬‬‏‫: ‏‫‬‭978-964-869-222-8‏‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال (چاپ هفتم)‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
فاپا
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر راه‍ن‍م‍ای کتاب ری‍اض‍ی‍ات‌ پ‍ای‍ه‌ " ( رش‍ت‍ه‌ ح‍س‍اب‍داری‌، م‍دی‍ری‍ت‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ) " تالیف ل‍ی‍دا ف‍رخ‍و است.
‏يادداشت : چاپ دوم و سوم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : ‏‫چاپ هفتم : ۱۳۸۷.‬
‏عنوان دیگر : ری‍اض‍ی‍ات‌ پ‍ای‍ه‌ ( رش‍ت‍ه‌ ح‍س‍اب‍داری‌، م‍دی‍ری‍ت‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ).
‏موضوع : ریاضیات -- مسایل، تمرین‌ها و غیره -- آموزش برنامه‌ای
‏شناسه افزوده : فرخو ، لیدا ، ۱۳۲۹- . ریاضیات پایه ( رشته حسابداری ، مدیریت و علوم اجتماعی )
‏شناسه افزوده : دانشگاه پیام نور
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭QA۳۷/۲‏‫‬‭‫‮‬‮‭/ف۴۳ر۹ ۱۳۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۵۱۰/۷۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۱۶۴۷۳
 
   آدرس ثابت  خودآموز و راه‍ن‍م‍ای‌ ری‍اض‍ی‍ات‌ پ‍ای‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ( ح‍س‍اب‍داری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ - ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ) دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ن‍ور ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ل‍ی‍دا ف‍رخ‍و ش‍ام‍ل‌ ت‍وض‍ی‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍طال‍ب‌ درس‍ی‌، ح‍ل‌ ک‍ام‍ل‌ ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ...
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۳۷۷۶۱ ‬
‪ ۶۳-۳۷۷۶۱ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۶۸۴۰ ‬
‪ ۳۲۸۶۳۵ ‬
۹
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۶۸۴۱ ‬
‪ ۳۲۸۶۳۴ ‬
۱۵
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۳۸۸۲ ‬
‪ ۶۱۷۸۷۵ ‬
۲
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۶۳۸۸۳ ‬
‪ ۱۵۶۵۰۷۶ ‬
۳
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۷۰۰۴۸ ‬
‪ ۳۸۹۷۲۳ ‬
۴
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۷۰۰۴۹ ‬
‪ ۶۴۶۷۴۲ ‬
۵
۱۳۸۵
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login