ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ازک‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌، ‏‫۱۳۳۰ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌/ م‍ص‍طف‍ی‌ ازک‍ی‍ا، غ‍لام‍رض‍ا غ‍ف‍اری‌.
‏وضعيت ويراست : [وی‍راس‍ت‌ ۲].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ی‍ه‍ان‌‏‫، ۱۳۸۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۱۵ ص‌.‬: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏شابک : ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (چاپ هفتم)‬ ؛ ‏‫۱۲۵۰۰۰ ریال ( چاپ دهم)‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ری‍ال‌‮‮‬‏‫‬‭‭978-964-458-056-7 :‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا (چاپ هشتم)
‏يادداشت : چاپ هشتم.
‏يادداشت : چاپ اول: ۱۳۸۳ (فیپا).
‏يادداشت : چاپ هفتم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ دهم: شهریور ۱۳۹۲.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۰۳] - ۴۱۵.
‏موضوع : جهانی شدن
عقب‌ماندگی
رشد اقتصادی -- جنبه‌های جامعه‌شناختی
توسعه اجتماعی -- کشور‌های در حال رشد
‏شناسه افزوده : غ‍ف‍اری‌، غ‍لام‍رض‍ا، ‏‫۱۳۴۳ - ‏
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‬‭‭HD۷۵‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۴ج‌۲ ۱۳۸۸‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‬‭‭۳۰۶/۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۲۷۲۷
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فاپا
 
   آدرس ثابت  ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۷۹۴۴ ‬
‪ ۶۳-۲۳۷۳۹ ‬
۲
۶
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۲۶۸۹۶ ‬
‪ ۶۳-۱۱۷۰۹۹ ‬
۱۰
۱۳۸۸
۸
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۸۸۷۷ ‬
‪ HD۷۵ /الف۴ج۲ ۱۳۸۸ ‬
۱۶
۱۳۸۶
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۱۹۹۴ ‬
‪ ۳۴۶۴۱۵ ‬
۶
۱۳۸۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۱۹۹۵ ‬
‪ ۳۴۶۴۱۴ ‬
۵
۱۳۸۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۱۱۴۸۵ ‬
‪ ۱۸۰۲۸۵۱ ‬
۲۲
۱۳۹۴
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۲۷۷۳ ‬
‪ ۶۷۲۴۸۲ ‬
۴
۱۳۸۶
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۶۵۵۵۰ ‬
‪ ۱۰۴۵۲۱۹ ‬
۱۲
۱۳۸۸
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۶۵۵۵۱ ‬
‪ ۱۰۴۵۲۲۰ ‬
۱۱
۱۳۸۸
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۰۵۵۱۲ ‬
‪ ۱۱۰۰۹۲۸ ‬
۷
۱۳۸۷
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۰۵۵۱۳ ‬
‪ ۱۱۰۰۹۲۷ ‬
۹
۱۳۸۷
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۵۶۴۷۱ ‬
‪ ۱۲۱۸۸۷۷ ‬
۱۳
۱۳۹۰
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۵۶۴۷۲ ‬
‪ ۱۲۱۸۸۷۶ ‬
۱۴
۱۳۹۰
۹
 
مبادلات
‪ ۲۳۴۴۳۵۳ ‬
‪ ‬
۲۰
۱۳۹۲
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۴۴۳۵۴ ‬
‪ ۱۵۰۳۳۰۵ ‬
۲۱
۱۳۹۲
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۳۲۳۵۹ ‬
‪ ۱۵۷۵۷۹۴ ‬
۱۵
۱۳۹۳
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۳۲۳۶۰ ‬
‪ ۱۵۷۵۷۹۵ ‬
۱۷
۱۳۹۳
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۳۷۱۴۱ ‬
‪ ۱۹۸۳۲۲۰ ‬
۲۳
۱۳۹۷
۱۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login