چ‍ه‍ره‌ه‍ا در ح‍م‍اس‍ه‌ ک‍رب‍لا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : پ‍ورام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، - ۱۳۴۷
‏عنوان و نام پديدآور : چ‍ه‍ره‌ه‍ا در ح‍م‍اس‍ه‌ ک‍رب‍لا/ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر پ‍ورام‍ی‍ن‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ۳۶۸، ص‌ ۴
‏فروست : (ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌۱۲۹۴)
‏شابک : ۲۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ۲۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:‎Mohammad Bager por Amini. Chehreha dar hemaseye Karbala learning figures of karbala's epik‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۶۰] - ۳۶۸
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۶۱ - ۴ق‌. -- اص‍ح‍اب‌
واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ۶۱ق‌. -- ش‍ه‍ی‍دان‌
‏شناسه افزوده : ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۴۲‭/پ‌۹چ‌۹
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۱۵۹۴۹
 
   آدرس ثابت  چ‍ه‍ره‌ه‍ا در ح‍م‍اس‍ه‌ ک‍رب‍لا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۳۲۰۱ ‬
‪ ۶۳-۸۱۱۰۰ ‬
۳
۸۶
۲
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۲۷۱۸۱ ‬
‪ BP۴۲ /پ۹چ۹ ‬
۶
۱۳۸۸
۴
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۷۷۰۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۰۴۳۵ ‬
۷
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۵۱۸۸۸ ‬
‪ ۲۲۱۱۹۴۳ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۱۸۸۹ ‬
‪ ۴۴۵۴۶۶ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۵۱۴۹۱ ‬
‪ ۱۰۵۲۹۰۱ ‬
۴
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۵۱۴۹۲ ‬
‪ ۱۰۵۲۹۰۲ ‬
۵
۱۳۸۶
۲
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۲۲۸۷۴۶۵ ‬
‪ ‬
۸
۱۳۹۲
۶
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۲۲۸۷۴۶۶ ‬
‪ ‬
۹
۱۳۹۲
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login