نقشه‌هایی برای گم‌شدن
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : سالنیت، ربکا، ‏‫۱۹۶۱ - ‏ م.‬
Solnit, Rebecca
‏عنوان و نام پديدآور : نقشه‌هایی برای گم‌شدن/ جستارهایی از ربکا سولنیت؛ ترجمه‌ی نیما م.اشرفی.
‏مشخصات نشر : تهران: نشر اطراف‏‫، ‏‫۱۳۹۹.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۱۴ ص.‬؛ ‏‫‏۱۴×۲۰ س‌م.
‏شابک : ‏‫۳۹۰۰۰۰ ریال‬‏‫: ‏‫‭978-622-619438-9‬‬‬ ؛ ‏‫۴۳۰۰۰۰ ریال(چاپ هفتم) ‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی:‭A field guide to getting lost, 2006‭‭‭‭ .
‏يادداشت : این کتاب در سال ۱۳۹۹ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : چاپ نوزدهم: ۱۴۰۰.
‏يادداشت : چاپ دهم: ۱۳۹۹.
‏يادداشت : چاپ هشتم: ۱۳۹۹.
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۹۹.
‏يادداشت : چاپ هجدهم: ۱۴۰۰.
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۹۹.
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۹۹.
‏يادداشت : چاپ بیست و یکم تا بیست ودوم : ۱۴۰۰.
‏يادداشت : چاپ بیست وسوم: ۱۴۰۱.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص. [۲۰۷]-۲۰۹.‬
‏موضوع : سالنیت، ربکا، ‏‫۱۹۶۱ - ‏ م.‬
‏موضوع : Solnit, Rebecca
‏موضوع : فقدان
Loss (Psychology)
عدم یقین
Uncertainty
هنرها -- فلسفه
Arts -- Philosophy
فرهنگ
Culture
مسافرت-- فلسفه
Travel-- Philosophy
‏شناسه افزوده : ‏‫ مهدی‌زاده‌ اشرفی‬، ‏‫نیما‬، ‏‫۱۳۶۴ -‏‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭BF۵۷۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۰۶‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۷۲۶۴۸۱۲
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فاپا
 
   آدرس ثابت  نقشه‌هایی برای گم‌شدن
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۳۴۱۳۷۵ ‬
‪ ۲۳۵۹۰۵۴ ‬
۱
۱۳۹۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۳۴۱۳۷۶ ‬
‪ ۲۳۵۹۰۵۵ ‬
۲
۱۳۹۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۳۴۰۶۱۰۶ ‬
‪ ۶۳-۱۸۱۹۰۷ ‬
۳
۱۳۹۹
۱۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۳۵۳۷۷۹۲ ‬
‪ ۶۳-۱۸۵۷۵۳ ‬
۴
۱۳۹۹
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login