اه‍م‍ی‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ه‍ان‍ت‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌، س‍ام‍وئ‍ل‌
‎Huntington, Samuel P.‬
‏عنوان و نام پديدآور : اه‍م‍ی‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌/ [س‍ام‍وئ‍ل‌ ه‍ان‍ت‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌، لارن‍س‌ ه‍ری‍س‍ون‌]؛ م‍ت‍رج‍م‌ گ‍روه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ان‍ج‍م‍ن‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ای‍ران‌ - در ح‍ال‌ ت‍ای‍س‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۵۱۷ ص‌.ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ۳۳۰۰۰ ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Culture matters: how values shape human progress, c2000‬.
‏موضوع : ارزش‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌
‏شناسه افزوده : ه‍ری‍س‍ون‌، لارن‍س‌، ۱۹۳۲ - م‌.‎Harrison, Lawrence E‬
‏رده بندی کنگره : HM۶۸۱‭/ه‍۲‮ال‍ف‌‬۹ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ۳۰۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۹۵۹۳
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  اه‍م‍ی‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۲۷۴۵۵ ‬
‪ ۶۳-۲۷۴۵۵ ‬
۱
۱
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۳۰۰ ‬
‪ HM۶۸۱ /ه۲الف۹ ۱۳۸۳ ‬
۵
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۸۵۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۸۵۱ ‬
۶
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۰۵۷۷۸ ‬
‪ ۱۱۸۵۶ ‬
۲
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۸۱۹۷۶ ‬
‪ ۲۴۶۳ ‬
۳
۱۳۸۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۱۹۷۷ ‬
‪ ۷۹۱۹۹۷ ‬
۴
۱۳۸۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۲۹۸۸۸ ‬
‪ ۲۱۱۵۸۰۲ ‬
۷
۱۳۸۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login