م‍ب‍ان‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍وان‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ف‍رس‌، ب‍رن‍ه‍ارد، ‏‫۱۹۳۹ - ‏ م‌.
Schafers, Bernhard
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ب‍ان‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍وان‍ان‌/ ب‍رن‍ه‍ارد ش‍ف‍رس‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍رام‍ت‌ال‍ل‍ه‌ راس‍خ‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ن‍ش‍ر ن‍ی‌‬‏‫، ۱۳۸۳.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۸۸ص.‬‬
‏شابک : ‏‫۲۴۰۰۰ری‍ال‌‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ریال‬‏‫: چاپ چهارم‬‏‫: ‏‫‬‭9789643127299‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫: چاپ پنجم‬‬‏‫‭964-312-729-X :‬‬ ؛ ‏‫۷۸۰۰۰ ریال (چاپ هشتم)‬ ؛ ‏‫‬۱۲۰۰۰۰ ریال(چاپ نهم)
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭‎Soziologie des Jugendalters‬.
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ پنجم : ۱۳۸۸.
‏يادداشت : چاپ هشتم: ۱۳۹۱.
‏يادداشت : چاپ نهم: ۱۳۹۳.
‏يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۸۴-۱۳۹۹ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : چاپ سیزدهم: ۱۴۰۰.
‏یادداشت : نمایه.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۵۱ - ۲۶۹؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏یادداشت : واژه نامه.
‏موضوع : جامعه پذیری
جوانان
‏شناسه افزوده : راس‍خ‌، ک‍رام‍ت‌ال‍ه‌، ‏‫۱۳۳۳ - ‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭HQ۷۶۷‏‫‭‭/ش‌۷م‌۲ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۰۵/۲۳۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۶۴۶۵
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  م‍ب‍ان‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍وان‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۷۴۹۰۳ ‬
‪ ۶۳-۳۳۸۷۹ ‬
۵
۱۳۸۶
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۴۷۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۰۴۷ ‬
۱۳
۱۳۸۸
۵
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۵۶۲۱ ‬
‪ HQ۷۶۷ /ش۷م۲ ۱۳۸۳ ‬
۱۸
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۵۶۲۲ ‬
‪ HQ۷۶۷ /ش۷م۲ ۱۳۸۳ ‬
۱۹
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۵۶۲۳ ‬
‪ HQ۷۶۷ /ش۷م۲ ۱۳۸۳ ‬
۲۴
۱۳۸۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۴۴۵۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۴۴۵۰ ‬
۲۵
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۴۲۹۳ ‬
‪ ۴۸۶۹۴۲ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۴۲۹۴ ‬
‪ ۷۴۶۰۳۰ ‬
۴
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۴۶۹۳۹ ‬
‪ ۳۲۳۸۳۰ ‬
۳
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۴۶۹۴۰ ‬
‪ ۵۸۹۵۰۰ ‬
۶
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۳۸۹۸۹ ‬
‪ ۱۲۰۱۵۳۲ ‬
۲۰
۱۳۸۹
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۳۸۹۹۰ ‬
‪ ۱۲۰۱۵۳۱ ‬
۲۱
۱۳۸۹
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۳۲۹۱ ‬
‪ ۷۰۰۸۳۰ ‬
۷
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۳۲۹۲ ‬
‪ ۷۰۰۸۳۱ ‬
۸
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۰۰۴۱ ‬
‪ ۸۸۳۷۳۹ ‬
۹
۱۳۸۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۰۰۴۲ ‬
‪ ۸۸۳۷۴۰ ‬
۱۰
۱۳۸۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۲۸۱۳ ‬
‪ ۷۶۴۹۷۴ ‬
۱۱
۱۳۸۸
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۲۸۱۴ ‬
‪ ۷۶۴۹۷۵ ‬
۱۲
۱۳۸۸
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۴۷۹۶۶ ‬
‪ ۱۲۳۸۳۲۱ ‬
۱۴
۱۳۹۰
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۴۷۹۶۷ ‬
‪ ۱۲۳۸۳۲۰ ‬
۱۵
۱۳۹۰
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۹۹۵۰ ‬
‪ ۱۳۶۵۹۴۰ ‬
۱۶
۱۳۹۱
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۹۹۵۱ ‬
‪ ۱۳۶۵۹۴۱ ‬
۱۷
۱۳۹۱
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۶۱۵۴۱ ‬
‪ ۱۵۶۴۳۷۵ ‬
۲۲
۱۳۹۳
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۶۱۵۴۲ ‬
‪ ۱۵۵۹۲۱۲ ‬
۲۳
۱۳۹۳
۹
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۶۹۲۷۸۷ ‬
‪ ۱۰۱-۴۱۷۹۲ ‬
۳۵
۱۳۹۱
۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۶۱۷۲۱ ‬
‪ ۲۰۱۴۳۸۴ ‬
۳۶
۱۳۹۶
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۴۸۴۰۷۲ ‬
‪ ۲۴۳۱۲۶۲ ‬
۳۷
۱۴۰۰
۱۳
 
مخزن مبادله و اهدا
‪ ۲۰۰۰۰۷۲۸۹ ‬
‪ ۲۰۰۰۰۷۲۸۹ ‬
۲۶
۱۳۸۴
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login