ج‍ن‍گ‍ل‌ش‍ن‍اس‍ی‌ زاگ‍رس‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ج‍زی‍ره‌ای‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،‏‫ ۱۳۰۱ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ن‍گ‍ل‌ش‍ن‍اس‍ی‌ زاگ‍رس‌/ پ‍ژوه‍ش‌ و ن‍گ‍ارش‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ج‍زی‍ره‌ای‌، م‍رت‍ض‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌س‍ت‍اق‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌‏‫، ۱۳۸۲.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۵۸ ص‌.‬‬‬: م‍ص‍ور(ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌ (رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍رن‌؛ ۲۶۳۳.
‏شابک : ‏‫۳۵۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫‭‎964-03-4758-2:‬
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎M.H. Jazirehi, M.Ebrahimi Rostaghi. Silviculture in zagros‭.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۵۰۰] - ۵۰۸.
‏موضوع : ج‍ن‍گ‍ل‌ و ج‍ن‍گ‍ل‍داری‌ -- ای‍ران‌ -- زاگ‍رس‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- زاگ‍رس‌
‏شناسه افزوده : اب‍راه‍ی‍م‍ی‌رس‍ت‍اق‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ‏‫۱۳۳۵ -‏
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. موسسه انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭‭‭SD۲۲۸/ز۴‏‫‬‭ج۴ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۶۳۴/۹۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۸۶۳۵
 
   آدرس ثابت  ج‍ن‍گ‍ل‌ش‍ن‍اس‍ی‌ زاگ‍رس‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۵۴۴۱ ‬
‪ ۶۳-۵۴۴۱ ‬
۳
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۲۴۱۴۶ ‬
‪ ۱۸۳۷۴۱۵ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۲۴۱۴۷ ‬
‪ ۵۷۰۲۶۷ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login