ع‍رف‍ان‌ ای‍ران‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ()۱۳
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آزم‍ای‍ش‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۲۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : ع‍رف‍ان‌ ای‍ران‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ()۱۳/ گ‍ردآوری‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ص‍طف‍ی‌ آزم‍ای‍ش‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۳۰
‏شابک : ‎964-7040-35-0‬۹۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7040-35-0‬۹۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
آداب‌ طری‍ق‍ت‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ت‍ص‍وف‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۶‭/آ۴۶ع‌۴۸۴۲
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۶۴۵۱
 
   آدرس ثابت  ع‍رف‍ان‌ ای‍ران‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ()۱۳
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۳۹۸۱۶ ‬
‪ ۲۱۵۳۷۷۶ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۳۹۸۱۷ ‬
‪ ۵۶۷۰۵۴ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login