ت‍ج‍رب‍ه‌ دی‍ن‍ی‌ و گ‍وه‍ر دی‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍ائ‍م‍ی‌ن‍ی‍ا، ع‍ل‍ی‍رض‍ا‏‫، ۱۳۴۳ - ‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ج‍رب‍ه‌ دی‍ن‍ی‌ و گ‍وه‍ر دی‍ن‌/ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ق‍ائ‍م‍ی‌ن‍ی‍ا؛ [ب‍رای‌] م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ک‍لام‌ اس‍لام‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌‏‫‬‏، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‏۳۰۴ ص.
‏فروست : ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌‏‫‬‏؛ ۱۰۶۷.
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌‏‫‬‏؛ ۱۷۸.
‏شابک : ‏‫‬‏۱۵۰۰۰ری‍ال‌: ‏‫‬‮‭‎964-371-156-0‬
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌: .‎Ali Reza Qa'eminiya. Tajrebeye dini va gowhare din‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۹۹] - ۳۰۴؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : تجربه دینی
‏‫شناخت (فلسفه)‬
‏شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی. بوستان کتاب قم
‏شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی. مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی. پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BL۵۳‏‫‭/ق۲ت۳ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۱/۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۵۲۳۰
 
   آدرس ثابت  ت‍ج‍رب‍ه‌ دی‍ن‍ی‌ و گ‍وه‍ر دی‍ن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۹۸۸۵۱ ‬
‪ ۵۰۱۱۴۵ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۹۸۸۵۲ ‬
‪ ‭۲۱۸۹۹۹۳ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login