ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍اش‍ورا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ح‍دث‍ی‌، ج‍واد، ‏‫۱۳۳۱ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍اش‍ورا/ ج‍واد م‍ح‍دث‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍ع‍روف‌‏‫، ۱۳۸۰.‏‬‮‬‏‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۵۴۳ ص.‮‬‏‬‬
‏شابک : ‏‫‏۱۵۰۰۰ ری‍ال‌‏‬‮‬‮‬‏‫‏‭964-6739-20-2 :‬ ؛ ‏‫‏۲۰۰۰۰ ری‍ال‌ (چاپ ششم)‏‬‮‬‮‬ ؛ ‏‫‏۳۰۰۰۰ ریال (چاپ هشتم)‮‬‮‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال (چاپ نهم)‏‬‮‬ ؛ ‏‫‏۳۵۰۰۰ ریال ( چاپ دهم )‮‬ ؛ ‏‫‏۳۵۰۰۰ ریال‮‬‮‬‏‫: چاپ یازدهم‮‬‏‫‏‭ 978-964-673920-8 :‬ ؛ ‏‫‏۴۵۰۰۰ ریال (چاپ دوازدهم)‏‬‏‬‮‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰۰ ریال (چاپ هفدهم)‬‬
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭Javad Mohaddesi. Culture of Ashoura.‬
‏يادداشت : ‏‫چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۳۸۱.‮‬
‏يادداشت : چاپ هشتم: تابستان ۱۳۸۵.
‏يادداشت : ‏‫چاپ نهم: زمستان ۱۳۸۵.‮‬
‏يادداشت : چاپ دهم: پاییز ۱۳۸۶.
‏يادداشت : ‏‫چاپ یازدهم: زمستان ۱۳۸۶.‮‬
‏يادداشت : چاپ دوازدهم: زمستان ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ هفدهم : ۱۳۹۳.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۵۳۷] - ۵۴۳؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : ‏‫واقعه کربلا، ۶۱ق -- دایره‌المعارف‌ها
عاشورا -- دایره‌المعارف‌ها
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭‬‭‬‭BP۴۱/۷۶‏‫‬‭‬‭‬‭‭/م‌۳ف‌۴ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭‬‭۲۹۷/۹۵۳۴۰۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۴۰۴۴
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍اش‍ورا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۱۱۰۶ ‬
‪ BP۴۱/۷۶ /م۳ف۴ ۱۳۸۰ ‬
۱۷
۱۳۹۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۸۵۴۲۶ ‬
‪ ۶۰۶۲۱۱ ‬
۵
۱۳۸۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۶۸۶۱۵ ‬
‪ ۳۸۳۰۲۳ ‬
۲
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۲۹۳۱۰ ‬
‪ ۲۲۱۰۶۳۴ ‬
۱
۱۳۸۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۰۸۸۱ ‬
‪ ۹۰۱۱۹۶ ‬
۱۴
۱۳۸۵
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۰۸۸۲ ‬
‪ ۹۰۱۱۹۵ ‬
۱۳
۱۳۸۵
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۴۸۶۱۷ ‬
‪ ۸۵۲۳۸۵ ‬
۳
۱۳۸۵
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۴۸۶۱۸ ‬
‪ ۸۵۲۳۹۶ ‬
۴
۱۳۸۵
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۲۰۹۸۴ ‬
‪ ۸۸۹۱۸۶ ‬
۶
۱۳۸۶
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۲۰۹۸۵ ‬
‪ ۸۸۹۱۸۷ ‬
۷
۱۳۸۶
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۱۱۹۴۹ ‬
‪ ۸۵۵۲۴۴ ‬
۱۲
۱۳۸۷
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۱۱۹۵۰ ‬
‪ ۸۵۲۱۱۳ ‬
۱۱
۱۳۸۷
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۵۹۶۲ ‬
‪ ۸۴۸۲۶۳ ‬
۸
۱۳۸۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۵۹۶۳ ‬
‪ ۸۴۸۲۶۲ ‬
۹
۱۳۸۶
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۰۷۸۲۱ ‬
‪ ۱۲۷۳۱۰۷ ‬
۱۵
۱۳۹۱
۱۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۰۷۸۲۲ ‬
‪ ۱۲۷۳۱۰۶ ‬
۱۶
۱۳۹۱
۱۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۷۰۱۱۷ ‬
‪ ۱۵۶۳۶۰۲ ‬
۱۹
۱۳۹۳
۱۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۷۰۱۱۸ ‬
‪ ۱۵۶۳۶۰۳ ‬
۲۰
۱۳۹۳
۱۷
 
مخزن مبادله و اهدا
‪ ۲۰۰۰۰۱۰۵۱ ‬
‪ ۲۰۰۰۰۱۰۵۱ ‬
۱۰
۱۳۹۰
۱۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login